Een sterke werkgever blijft betrokken, ook bij ontslag.

Outplacement
16.10.2020
Hudson Outplacement & Loopbaanbegeleiding

De economische impact van de coronacrisis laat zich stilaan voelen bij de Belgische werkgevers. We kunnen er niet onderuit: organisaties zullen herstructureren. Begin mei polsten we in een Hudson Survey bij 149 organisaties binnen België hoe ze het ontslag van werknemers zouden aanpakken. Hieruit bleek dat maar liefst 80% van de respondenten overwoog (al dan niet vrijwillig) outplacement aan te bieden.

80% is een opvallend hoog cijfer, zeker gezien outplacement niet altijd wettelijk verplicht is om aan te bieden als werkgever. Enkel indien een werknemer een opzegtermijn heeft van minstens 30 weken, of wanneer hij ouder is dan 45 jaar met minimum 1 jaar anciënniteit, is outplacement verplicht. Dit geldt echter enkel voor zij die een overeenkomst van onbepaalde duur hebben.

In een outplacementtraject krijgt een ontslagen werknemer de steun van een professionele coach bij het vinden van een nieuwe duurzame tewerkstelling die aansluit bij zijn talenten, vaardigheden, waarden en interesses. Hierbij wordt ook de nodige ruimte voorzien om het ontslag te verwerken.

Een oplossing voor zowel werkgever als werknemer

We kunnen het enkel aanmoedigen om outplacement aan te bieden. Niet alleen helpt het de ontslagen werknemer, of coachee, op weg naar een nieuwe uitdaging, het draagt ook bij aan het imago van de werkgever. Er wordt een duidelijk signaal gegeven aan bestaande en toekomstige werknemers: we care about you. Niet alleen wanneer de werknemer op de payroll staat, maar ook wanneer de wegen met de medewerker scheiden.

De coronacrisis zorgt ervoor dat heel wat organisaties op de aanwervingsrem staan, waardoor het vacatureaanbod beperkter wordt. Dit maakt het net zo belangrijk dat een kandidaat zich sterk positioneert binnen deze uitdagende arbeidsmark om zo een toekomstige werkgever te kunnen overtuigen. Daarom leren coachees in hun outplacementtraject tijdens individuele coachingsessies onder andere hun zelfinzicht verruimen, hun troeven optimaal uit te spelen en hun professioneel netwerk te activeren in hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Wie ooit al een outplacementtraject volgde, kan het alleen maar beamen: de eigen marktwaarde wordt in kaart gebracht. Het is een leerrijk proces waarbij de werknemer bij zichzelf stilstaat. Hij ontdekt wie hij is en wat hij nu eigenlijk écht wilt. De outplacementcoach is hier een klankbord, spiegel en hefboom. Hij helpt hem ook voorbereiden op sollicitatiegesprekken, assessments en testen. Kortom: De coachee staat sterker in zijn schoenen om de arbeidsmarkt te trotseren. De kans dat de werknemer waar het bedrijf afscheid van heeft moeten nemen, een nieuwe, duurzame tewerkstelling vindt, stijgt zienderogen.

Outplacement als onderdeel van employer branding

Outplacement helpt niet alleen de ontslagen werknemer. Organisaties hebben zonder twijfel evenveel baat bij het aanbieden van outplacementtrajecten. Geconfronteerd met een downsizingscenario kan de werkgever wel degelijk het verschil maken in hoe het afscheid van medewerkers verloopt. Op die manier kan het bijdragen aan de Employer Value Proposition, omdat dit de bedrijfscultuur weerspiegelt. De werkgever laat aan iedereen die al bij hem werkt of wil werken, weten dat hij een gezonde kijk heeft op loopbaanmanagement, en dit van onboarding tot offboarding.

Rekening houden met de mensen die ontslagen worden, illustreert meteen ook een menselijke aanpak. Met die human touch geeft de organisatie namelijk aan dat ze begaan zijn met hun werknemers en dit zowel in goede als in slechte tijden. Dat is dan weer een sterk signaal naar iedereen die nog werkzaam is binnen het bedrijf. Ze zullen zich met het nodige engagement blijven inzetten in hun job.

Zeker in deze tijden zal een organisatie een moeilijke spreidstand tussen ontslagen en aanwervingen moeten maken. Ze werken als het ware in twee versnellingen. Enerzijds moeten ze misschien afscheid nemen van mensen. Anderzijds moeten ze op zoek naar het juiste talent om cruciale posities binnen de organisatie in te vullen. Door outplacement aan te bieden aan die eerste groep, worden ze misschien wel ambassadeurs die de tweede helpt overtuigen om te solliciteren.

Van plan om outplacement aan te bieden?

Ziet uw organisatie zich geconfronteerd met een herstructurering en ontslagen, al dan niet als gevolg van de coronacrisis? Hudson heeft outplacementformules op maat van uw werknemers. We bieden programma’s aan in lijn met het wettelijk kader alsook formules die u in staat stellen outplacement op een vrijwillige basis aan te bieden. We zien ieder begeleidingstraject als een uniek proces gebaseerd op de noden van de persoon die we begeleiden. Onze experten hebben de kennis en ervaring om na een ontslagsituatie de bladzijde op een waardevolle manier om te slaan.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs