Hoeveel kost outplacement?

Wat te doen bij ontslag? Het is een vraag die niet alleen de getroffen werknemer, maar ook de werkgever bezighoudt. Outplacement kan in sommige gevallen, ook bij collectief ontslag, een uitweg bieden. Maar hoeveel kost zo’n ontslagbegeleiding eigenlijk?

Outplacement
16.10.2020
Hudson Outplacement & Loopbaanbegeleiding

Wat is outplacement?

Outplacement is een vorm van loopbaanbegeleiding bij ontslag. Medewerkers die omwille van een ontslag of herstructurering de overgang moeten maken naar een carrière bij een andere werkgever kunnen hiervan gebruikmaken.

Voor outplacement schakelen bedrijven een outplacementbureau in, dat instaat voor het kwalitatieve verloop van zo’n traject. Zo zal dit bureau onder andere een outplacementtraject uitstippelen, waarbij de coach de ontslagen medewerker helpt de doelen en ambities duidelijk te bepalen. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan het actief inzetten van de sterktes en vaardigheden van de coachee. Dit gebeurt aan de hand van sollicitatietrainingen, maar ook door het bijwonen van verschillende workshops en infosessies. Op deze manier heeft de ontslagen werknemer alle handvaten om met succes een carrièreswitch te maken.

Hoeveel kost outplacement?

Welk prijskaartje hangt vast aan zo’n outplacementtraject en wie financiert dit dan? De werkgever zal dit grotendeels voor zijn rekening nemen. In bepaalde gevallen wordt de waarde van de outplacementbegeleiding wettelijk bepaald. Zo dient de waarde ervan in het geval van ontslag met een verbrekingsvergoeding van 30 weken of meer overeen te komen met 1/12de van het bruto jaarloon van de werknemer van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat. Het bruto jaarloon omvat het loon en de voordelen verworven op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat. Vrij theoretisch allemaal, dus lichten we het even toe met een voorbeeld.

Voorbeeld

  • Een marketingcoördinator wordt omwille van reorganisatie ontslagen in 2020.
  • Haar werkgever beslist dat ze deze opzegtermijn van 35 weken niet hoeft te presteren en betaalt een verbrekingsvergoeding uit.

Gezien de opzeg meer dan 30 weken bedraagt, is haar werkgever wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden.  In 2019 had de marketingcoördinator een jaarlijks bruto loon van €45 000. In dit scenario heeft de werkneemster dus recht op een outplacementtraject met een waarde van 1/12e van dit bedrag, wat neerkomt op €3750. Deze wettelijke bepaling is dus slechts een indicatie voor bedrijven.

Om na te gaan wat de mogelijkheden precies zijn met dit budget, neem je best even contact op met een outplacementbureau. Hudson focust op kwaliteit en maatwerk bij het invullen van een outplacementformule. Er wordt met verschillende parameters rekening gehouden. De kostprijs hangt dus af van een aantal variabelen, zoals onder andere het ervaringsniveau, de functie en senioriteit.

Onze outplacementformules

Gezien iedere persoon uniek is heeft Hudson 3 outplacementformules die telkens individueel en op maat van de coachees worden ingevuld afhankelijk van hun doelen, noden, maar ook hun functie.

Elk programma wordt begeleid door een ervaren coach. Na een eerste emotionele opvang en kennismaking helpt de coach de verwachtingen en ambities van de coachee in kaart te brengen en stellen ze samen een actieplan op, om zo snel mogelijk een gepaste nieuwe job te vinden voor de ontslagen werknemer.

  • Core: Deze formule bestaat uit 60 u coaching die kan plaatsvinden over een periode van één jaar. Dit programma voldoet aan de minimale vereisten van de Belgische outplacement-wetgeving. 
  • Upgrade: In dit pakket ligt de focus voornamelijk op lager kader tot senior profielen en wordt een specifiek programma opgesteld. Deze formule bevat een onbeperkt aantal uren, die ook binnen de periode van één jaar dienen opgenomen te worden. 
  • Senior: Deze formule richt zich vooral tot senior profielen, key experten en directie. Ook hier wordt er een specifiek programma opgesteld en dienen het onbeperkte  aantal uren ten laatste één jaar na opstart van het traject opgenomen te worden.

Daarnaast heeft iedere formule ook zijn eigen garantieformule. Zo heeft Core drie maanden garantie, Upgrade zes maanden en Senior maar liefst negen maanden. Concreet betekent dit  dat het resterende deel van het outplacementtraject kan opgenomen worden zonder extra kosten en voor zover de periode van één jaar na opstart niet overschreven is, indien er iets fout zou lopen binnen de drie, zes of negen maanden na de start in een nieuwe job. 

Al moeten we hier we een kleine kanttekening maken, want niet iedereen heeft zomaar recht op outplacement. Wie een opzegtermijn van 30 weken heeft of bij wie de ontslagvergoeding een periode van minstens 30 weken dekt, komt in aanmerking ongeacht de leeftijd. Wie een opzegtermijn van minder dan 30 weken heeft, maar minstens 45 jaar is en minstens 1 jaar onafgebroken in dienst was, heeft er ook recht op. Bij ontslag wegens reorganisatie hebben alle werknemers recht op outplacement, ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit (met uitzondering van de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, voor wie een vrijwillig outplacement kan voorzien worden).

Gezien iedere persoon en dus elk outplacementtraject uniek is, bestaat er geen kant en klaar antwoord op de vraag hoeveel een outplacementtraject nu eigenlijk kost. Het wettelijk kader kan een eerste indicatie geven, maar voor de uiteindelijke kostprijs neemt u best even contact met ons op.  

Meer weten over outplacement of de outplacementkosten? We leggen het je graag persoonlijk uit.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs