Ontslagen... wat nu? Outplacement!

Collectief ontslag, individueel ontslag, ontslag wegens reorganisatie… Als een werknemer ontslag gekregen heeft, volgt er altijd een periode van onzekerheid. Wat nu? Outplacement, waarbij een outplacementbureau career coaching levert, zorgt ervoor dat werknemers weer snel de draad van hun carrière kunnen oppikken.

Outplacement
22.09.2020
Hudson Outplacement & Loopbaanbegeleiding

Wat is outplacement?

Outplacement is een pakket van diensten dat de werkgever een ontslagen of met ontslag bedreigde medewerker aanbiedt. Tijdens zo’n outplacementtraject helpt een externe career advisor of jobcoach het ontslag psychologisch te verwerken en via een intensieve persoonlijke begeleiding werknemers snel een nieuwe, passende en duurzame baan  te vinden.

Een outplacementbureau:

  • coacht bij het doelen en ambities duidelijk te bepalen;
  • helpt bij het solliciteren (opmaak van cv, voorbereiden van jobinterviews, werken met LinkedIn en sociale media, loononderhandelingen,…);
  • geeft administratieve en logistieke steun;
  • organiseert workshops en infosessies, testen enz. 

Kortom, de ontslagen werknemer wordt klaargestoomd om met succes een carrièreswitch te maken.

Wie heeft recht op outplacement?

Opzegtermijn van 30 weken of meer

De Algemene Regeling voor outplacement bepaalt dat alle werknemers met een opzegtermijn van 30 weken of meer recht hebben op 60 uren outplacementbegeleiding (te spreiden over max. 12 maanden, min. 3 maanden garantie*). Ongeacht de leeftijd. Bij ontslag om dringende reden geldt de verplichting van outplacement niet.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Ontslag met opzegtermijn: Solliciteren en outplacement gebeurt tijdens het sollicitatieverlof. De werkgever is verplicht om schriftelijk outplacement aan te bieden, uiterlijk 4 weken na het ontslag. Nadien aanvaardt of weigert de werknemer dit aanbod schriftelijk binnen de 4 weken.
  • Ontslag met opzegvergoeding: De werkgever is verplicht om schriftelijk outplacement aan te bieden, uiterlijk 15 dagen na het ontslag. De opzegvergoeding wordt met 4 weken loon verminderd (waarde: min. 1/12 brutojaarloon van kalenderjaar dat aan het ontslag voorafgaat). De werknemer heeft 4 weken tijd om schriftelijk te reageren. Hij/zij is niet verplicht in te stemmen met het aanbod maar bij weigering wordt toch 4 weken opzegvergoeding ingehouden.

Opzegtermijn van minder dan 30 weken

Heeft een werknemer een opzegtermijn van minder dan 30 weken, maar minstens 1 jaar anciënniteit? En is hij of zij minstens 45 jaar? Dan geldt de Bijzondere Regeling voor outplacement (enkel in de privésector en niet bij ontslag om dringende reden). Het betreft dan:

  • Outplacementbegeleiding gedurende 12 maanden (60 uur, min. 3 maanden garantie*).
  • De werkgever is verplicht om outplacement aan te bieden, uiterlijk 15 dagen na het ontslag. Doet hij dit niet, dan wordt hij beboet. 
  • De werknemer is verplicht om binnen de 4 weken dit aanbod te aanvaarden. Indien de werknemer dit niet aanvaardt, riskeert deze een schorsing van de werkloosheidsvergoeding (4 à 52 weken).

Ontslag wegen reorganisatie

Bij ontslag wegens reorganisatie (herstructurering) moet outplacement aan alle werknemers worden aangeboden, ongeacht hun leeftijd en hun anciënniteit (met uitzondering van de werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, waarvoor in een vrijwillig outplacement wordt voorzien).

*Indien iets mis gaat binnen de 3, 6 of 9 maanden na de start in een nieuwe job, kan het resterende deel van het outplacementtraject opgenomen worden zonder extra kosten en voor zover de periode van 1 jaar na opstart niet overschreden is.

Meer weten over outplacement of career coaching? Ontdek de voordelen van Hudson outplacement en contacteer ons. Onze coaches staan voor je klaar.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs