Het Kinderrechtencommissariaat

  • Public Sector

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt, als onafhankelijke autoriteit, de rechten van minderjarigen en behartigt hun belangen.

Zo houden ze onder meer toezicht op de levensomstandigheden van minderjarigen en treden op als tolk voor minderjarigen op het vlak van hun rechten, belangen en noden. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs