Assessment Services

Het zijn jouw medewerkers en hun competenties die de kracht van jouw organisatie bepalen! Wanneer je erin slaagt die competenties te herkennen en te ontwikkelen, kan je erop vertrouwen dat de resultaten zullen volgen.

Groeipotentieel herkennen

Wanneer je een nieuwe werknemer wil selecteren of meerdere medewerkers zich kandidaat stellen voor een interne promotie, kom je voor cruciale beslissingen te staan die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Het is van groot belang dat je die competenties selecteert, die jouw onderneming nodig heeft en deze aan de juiste verantwoordelijkheden koppelt. 

Omdat het net jouwmedewerkers en hun competenties zijn die uw bedrijfssucces bepalen, baseert je deze beslissing bij voorkeur niet uitsluitend op jouw buikgevoel. Een Assessment Center helpt op dat moment om jouw beslissing objectief te maken.  

De kracht van Assessment Centers

Tijdens een Assessment Center staat het gedrag centraal. De competenties van een deelnemer worden niet beoordeeld op basis van wat hij of zij zegt goed te kunnen, maar op basis van het observeerbare gedrag dat de deelnemer toont.  

Onze Assessment Centers zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden voortdurend bijgewerkt volgens de meest recente inzichten. Het basiskenmerk van een Assessment Center is de simulatietechniek. De simulatie-oefeningen en business cases zetten de deelnemer in een neutrale setting, waarin de deelnemer spontaan toont hoe hij of zij zich typisch gedraagt in een professionele context en welke competenties hij daarin gebruikt. 

Instrument met hoge validiteit

Assessment Centers zijn wetenschappelijke onderzochte, valide technieken om de juiste kandidaten te selecteren en medewerkers te ontwikkelen. Door assessmentoefeningen, business cases, intelligentietesten, persoonlijkheidsvragenlijsten en competentiegerichte interviews toe te voegen aan het gewone interview, beschik je over een veel krachtiger en objectiever instrument om de juiste beslissing te nemen. Zo kan je beter voorspellen of iemand past in een bepaalde rol. 

Samenwerking

Onze samenwerking start met het definiëren van de competenties die voor de rol belangrijk zijn. We kunnen hiervoor ons eigen 5+1 Competentiemodel® gebruiken of ons baseren op het competentiemodel van jouw organisatie. Ieder assessment center is op maat gemaakt om het zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijks realiteit van de rol

Vervolgens stellen we samen het programma van het Assessment Center op, zodat we de juiste accenten leggen. Afhankelijk van de vraag van jouw organisatie werken wij met de juiste tools en oefeningen.  Onze R&D-afdeling ontwikkelt continu nieuwe instrumenten in meerdere talen en voor verschillende sectoren. Innovatie is hierbij cruciaal. Een Assessment Center kan zich richten op een individu, maar even goed op een groep, bijvoorbeeld in het kader van graduate recruitment. Bovendien kunnen de diverse componenten van zo’n Assessment Center zowel face-2-face als remote plaatsvinden. 

Waardevolle feedback

Tijdens het Assessment Center krijgt de deelnemer feedback, zodat het assessment ook voor hem een waardevolle en leerzame ervaring is. Zowel de opdrachtgever als de deelnemer krijgen zo een goed zicht op de aanwezige competenties, valkuilen en mogelijkheden tot ontwikkeling. 

Na afloop van het Assessment Center ontvang je een uitgebreid rapport met onze bevindingen en aanbevelingen. Welke sterktes sluiten naadloos aan op de functie, hoeveel doorgroeipotentieel heeft iemand en past hij of zij binnen de organisatiecultuur? Wanneer iemand bijvoorbeeld goed genoeg maar niet perfect aansluit op de vacature, komt je ook te weten welke ontwikkelinitiatieven er moeten worden genomen om de (potentiële) medewerker zich maximaal te laten ontplooien. Assessment Centers vormen een onderbouwde en objectieve basis om selectiebeslissingen en interne mobiliteit op te baseren. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs