Coaching & Development

De markt en jouw onderneming zijn voortdurend in beweging. Continue verandering, groei en ontwikkeling zijn cruciaal om als individu, groep en organisatie flexibel te kunnen meebewegen.

Stilstaan is achteruitgaan

Medewerkers aanzetten tot zelfreflectie en ontwikkeling is cruciaal om als organisatie te groeien. Maar hoe laat je jouw medewerkers groeien? Via gerichte coaching en development-trajecten neemt Hudson hen mee in een begeleid ontwikkelingsproces, waarin bewustwording, verandering en beweging centraal staan. Ze ontplooien zich steeds verder en worden sterker en wendbaarder. Zo gaan zowel de medewerkers als ook de teams en de organisatie erop vooruit. 

Development Centers

Waar een Assessment Center zich richt op het evalueren van competenties, ligt de focus van een Development Center duidelijk op het ontwikkelen en het sterker benutten van potentieel. Hoe laat je mensen groeien in de richting die aansluit bij hun talenten en interesses? Op welke manier kan de organisatie hun groei faciliteren? Welke vaardigheden hebben de medewerkers nodig om in een veranderde bedrijfssituatie succesvol te zijn? 

Een Development Center brengt het potentieel van de deelnemer in kaart en onderzoekt in welke richting er groeikansen liggen en hoe hij deze kansen kan grijpen. Onze coaches zijn allen gecertificeerd en coachen zowel face-to-face als remote. De exacte uitwerking van het traject ontstaat in overleg met de organisatie. 

Agility Labs

Wendbaar zijn, snel schakelen, fouten durven maken, perfectie overboord gooien: het zijn onmisbare vaardigheden voor de moderne werknemer. In een wereld die snel verandert, onzeker, complex en vaag is, trachten veel organisaties om te evolueren naar een agile manier van werken. Vooral de agile mindset en vaardigheden van uw medewerkers bepalen in hoeverre uw bedrijf kan meebewegen in dit continu veranderende speelveld. Welke teamleden slagen erin impact te genereren bij afwezigheid van hiërarchie? Wie toont er veerkracht bij veranderende doelstellingen en omstandigheden? En wie komt desondanks op tijd met een minimum viable product? 

Het Agility Lab© van Hudson legt de focus op het in kaart brengen en ontwikkelen van de agile vaardigheden  van uw medewerkers. U krijgt inzicht in hun groeipotentieel op dit vlak, aangevuld met coaching- of opleidingssuggesties. We onderzoeken in welke mate iemand kan functioneren in een agile omgeving en welke attitudes hij daarbij laat zien. 

In een Agility Lab© simuleren we de context waarin organisaties tegenwoordig opereren en waarin deelnemers kunnen leren en experimenteren met agile gedrag. We geven deelnemers onvolledige business cases met onzekere informatie die we in realtime veranderen onder een toenemende tijdsdruk via verschillende kanalen. Voor wie is agile werken een tweede natuur? Wie is er na gerichte coaching klaar voor en welke medewerkers zullen niet passen in een agile werkomgeving? 

Persoonlijke Coaching

Een persoonlijk coachingstraject focust heel gericht op een aantal ontwikkelpunten binnen de context van de dagelijkse praktijk van de medewerker. Omdat een goede relationele klik aan de basis ligt van elk impactvol traject, besteden we de nodige aandacht aan het zoeken naar de juiste match tussen coach en coachee. 

Onze ervaren coaches begeleiden hen bij het verkrijgen of verder ontwikkelen van een aantal professionele vaardigheden zoals leidinggeven, people, project en change management. Maar ook bij het definiëren en behalen van persoonlijke doelen of het stimuleren van een bepaalde gedragsverandering. Dit kan alleen binnen een klimaat van veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid en transparantie. 

Coachingstrajecten duren meestal 3 tot 12 maanden. De aanpak, frequentie en intensiteit van de sessies bepaalt de coachee zelf. Sommige deelnemers willen terugblikken op een specifieke situatie uit het verleden, anderen willen zich juist met hun coach voorbereiden op belangrijke gebeurtenissen in de toekomst. Nog anderen kiezen voor shadowing, waarbij onze coach aanwezig is op de werkvloer en de medewerkers observeert. In alle gevallen geeft de coach de deelnemer handvaten om zijn of haar vaardigheden aan te scherpen en inzichten die hij of zij concreet kan toepassen in zijn job. 

Learning Centers

Teams moeten optimaal functioneren om maximaal te presteren. Soms vormt een groep van competente en ervaren professionals helaas niet vanzelf een high performing team. Botsende karakters, inefficiënte werkprocessen, tegenstrijdige doelstellingen, onduidelijke verwachtingen en moeizame communicatie kunnen de groepsdynamiek flink verstoren of zelfs ontwrichten.   

Learning Centers richten zich specifiek op een team en brengen zowel de groep als de deelnemers naar een hoger niveau. Uw team kan hiervoor rekenen op een mix van theorie, zelfreflectie, individuele coaching momenten en groepsmomenten onder begeleiding van gecertificeerde en ervaren coaches. 

In een veilige omgeving kunnen de deelnemers met gedrag gaan experimenteren. Onze coaches observeren de groepsdynamiek en het gedrag van de teamleden. Wie pakt welke rol? Hoe verloopt de communicatie? Vallen sommige teamleden stil of nemen ze net de leiding? En komt het team uiteindelijk tot output? De coaches delen hun observaties en geven tussendoor constructieve feedback. Zo leren de teamleden elkaar nog beter kennen en stimuleert het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid. Onze Learning Centers hebben als uitkomst een Persoonlijk Ontwikkelplan voor elke deelnemer. 

Leiderschapsontwikkeling

Het succes van een organisatie staat of valt met de managementcapaciteiten van haar leidinggevenden. Zij zetten de stip op de horizon en begeleiden uw medewerkers op weg naar het doel. Tenminste, als uw medewerkers zich door hen geïnspireerd, uitgedaagd, gezien en gehoord voelen. 

Hudson tekent leiderschapstrajecten voor u uit, die in lijn liggen met de strategie, visie, cultuur en behoeften van uw organisatie. Hoe definieert u succesvol leiderschapsgedrag voor uw bedrijf? Aan welke uitdagingen wilt u dat uw leidinggevenden gaan werken? Denk aan people management, change management of project management. Wilt u hen gedurende een week onderdompelen of past een traject van een jaar met periodieke en zeer uiteenlopend sessies beter bij uw onderneming en mensen? 

Uw leiders gaan aan de slag met hun persoonlijke ontwikkelpunten in een mix van classroom training, expert talks, individuele coaching, intervisie en praktische cases in subgroepen. Ze werken met behulp van verschillende frameworks, tools en technieken aan hun vaardigheden en vertalen dit naar nieuw gedrag via discussiemomenten, rollenspellen en peer coaching. Hierbij gebruiken we zowel de gangbare internationale modellen als onze eigen methodologie en instrumenten. 

De trajecten die we met u ontwikkelen zijn gespreid in de tijd, multimediaal, en overwegend actief en ervaringsgericht om maximaal effect te bereiken. Om de aangeleerde leiderschapsvaardigheden in de vingers te houden en continu te verbeteren, faciliteren we ook na afloop van het traject de verdere verankering van permanente ontwikkeling in uw organisatie via het opzetten van interne coaching, intervisie, feedbackplatformen, mentoring en intra-company projecten. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs