Reward Tools

Succesvol reward management zit strategisch verankerd, is marktconform en houdt rekening met verschillende beloningsvormen. Efficiënte reward tools kunnen je daarbij helpen.

Pijlers van een sterk loonbeleid

Een sterk beloningsbeleid is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers: strategische verankering, marktconformiteit, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Daarnaast moet het rekening houden met alle financiële en niet-financiële vormen van beloning. Op deze manier kun je een reward-beleid uittekenen dat zich onderscheidt in de markt en duidelijke communicatie hierover met jouw medewerkers mogelijk maakt. 

In de praktijk zijn relevante en efficiënte tools essentieel om reward management op een goede manier vorm te geven. Hudson heeft reward tools ontwikkeld, die je ondersteunen op het gebied van beloningsstrategie, salarissen, functiebeschrijvingen, functieweging en competentiemanagement. 

Een evenwichtig en marktconform loonbeleid

Bij het uitwerken van een beloningsstrategie is het belangrijk goed te begrijpen:

  • waarvoor je wilt betalen,
  • wat jouw referentiemarkt en positionering is,
  • hoe jouw reward aanbod er zal uitzien,
  • en hoe jouw organisatie beslissingen zal nemen over beloning.

Om organisaties te kunnen ondersteunen bij het bepalen van de beloningstrategie ontwikkelde Hudson een workshopformat, in nauw overleg met Vlerick Business School. Het uitgangspunt van deze workshop ligt in een evaluatie van jouw huidige salarispolitiek en reward-praktijk. Een online workshopformat visualiseert en legt vervolgens de verschillende meningen en visies binnen jouw organisatie op het toekomstig loonbeleid vast. In de vervolgsessies aligneren we deze meningen om samen de juiste strategische beslissingen te nemen. Onder leiding van een ervaren consultant, komen we uiteindelijk tot een beloningsstrategie waar iedereen zich in kan vinden. 

Eén beschrijving, veel toepassingen

Vervolgens kun je bedrijfsspecifieke functiebeschrijvingen en competentieprofielen gaan ontwikkelen en beheren. Als werkgever wil je die gedegen opstellen en daarvoor heb je verschillende opties. Je kunt de beschrijvingen volledig vanaf het begin uitschrijven, gebaseerd op de referentiebeschrijvingen van Hudson of op bestaande functiebeschrijvingen binnen het eigen bedrijf. 

Onze 5+1 Compas Tool bestaat uit verschillende modules, die je de mogelijkheid geven om:

  • functiebeschrijvingen en competentieprofielen op te maken en te beheren,
  • functies analytisch te wegen met het 5+1 Compas-systeem,
  • en een functieclassificatie op maat te beheren.

In het kader van agile ways of working, zelfsturende teams en andere flexibele arbeidsvormen evolueren organisaties steeds meer naar het omschrijven van een beperkte set aan generieke functies of rollen, al dan niet uitgesplitst in verschillende niveaus. Deze functiebeschrijvingen kun je gebruiken in verschillende HR-processen, zoals recruitment & selectie, training & ontwikkeling, performance & development, successiemanagement, functieweging en -classificatie, etc.

Om de beschrijvingen gemakkelijk in deze processen te kunnen integreren, kun je in de Job Design module van de tool een template uittekenen op maat van jouw organisatie en in lijn met de gekozen strategie. Je kunt hiervoor een beroep doen op een functiecatalogus van 200 functies en verschillende stakeholders betrekken bij de opmaak en validatie van de beschrijvingen. 

Competentiemanagement

Het bepalen van de verantwoordelijkheden van functies en rollen kun je aanvullen met het gewenste gedrag, de expertise en de skills die hier tegenover staan. We stellen hierbij ons 5+1 Competentiemodel centraal. Je kunt dit eenvoudig aanpassen en specifieker maken voor jouw eigen organisatie. Via onze competentiemodule selecteer je eenvoudig de gewenste competenties om een functie of rol goed uit te voeren. Hiervoor kun je opnieuw gebruik maken van de functiecatalogus met voorgedefinieerde competenties en gedragsankers. 

Verduidelijk de toegevoegde waarde

Het sluitstuk van reward management is een duidelijke functieweging en -classificatie. Je kunt een eerlijk en rechtvaardig beloningsbeleid ontwikkelen op basis van groepen functies met vergelijkbare verantwoordelijkheden of toegevoegde waarde. Op basis van die classificatie kun je voor elke klasse een gelijkwaardige beloningspolitiek voeren. De toegevoegde waarde van elke functie bepaal je via een analytische wegingsmethode. 

Functieweging is een heel specifieke zaak, die een grondige opleiding vereist. Hudson heeft een certificeringsprogramma opgezet waaraan HR-professionals kunnen deelnemen. Wie slaagt, kan op een autonome manier functies wegen en een classificatie met behulp van de wegingsmodule van het 5+1Compas opstellen. 

Onze Reward Tools

5 + 1 Compas Online

Reward Architect

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs