Performance & Development

Voor veel organisaties is het een hele uitdaging om de prestaties en competenties van werknemers in lijn te krijgen met de bedrijfsdoelstellingen. Welke aanpak kun je hiervoor het beste gebruiken?

De verschuivingen in Performance Management

In veel ondernemingen staan de klassieke beoordelingsgesprekken al enkele jaren onder druk. Om korter op de bal te kunnen spelen, moeten de traditionele jaarlijkse of halfjaarlijkse beoordelingsgesprekken, het feedbackgesprek en het doelstellingengesprek steeds vaker plaats maken voor kortere, regelmatigere performance- en projectdoelstellingen. De focus verschuift dan van de tekortkomingen van managers via de klassieke gap analysis, naar hun ontwikkeling en het zo goed mogelijk benutten van hun sterkten. 

Maar hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot jouw HR-beleid? Hudson zorgt voor het strategisch inbedden van performance management en voor de integratie met al uw andere HR-processen. 

Competentiemanagement voorbijgestreefd?

Is het klassieke competentiemanagement in een veranderende HR-context voorbijgestreefd? Wij zijn ervan overtuigd dat de essentie altijd relevant zal blijven: welk gedrag, welke vaardigheden en welke expertise zijn vereist voor specifieke functies, rollen en verantwoordelijkheden? 

Performance management zal bovendien cruciaal blijven binnen de context van een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. Zelfs in tijden van crisis en snelle digitale evolutie blijft de war for talent pertinent voelbaar en hebben bedrijven er alle belang bij goed in te schatten welke competenties en skills ze zowel nu als in de toekomst nodig hebben. 

Uitdagingen ombuigen tot perspectief

Bekijken we performance management van naderbij, dan onderscheiden we zowel voor werkgevers als werknemers een aantal uitdagingen.

Voor jou als werkgever gaat het om:

  • het inschatten van de gewenste skills en competenties om ambities van uw organisatie waar te kunnen maken;
  • de reskilling van jouw medewerkers dat ervoor zorgt dat de aanwezige skills steeds in lijn liggen met uw organisatiebehoeften;
  • het mobiliseren en stimuleren van uw medewerkers om andere rollen of functies op te nemen.

Ook voor jouw medewerkers kunnen we enkele belangrijke uitdagingen aanstippen:

  • de bewustwording van hun eigen employability, de waarde van hun competenties en expertise in elke fase van hun loopbaan op de interne en externe arbeidsmarkt;
  • de bewustwording van het belang van levenslang leren;
  • het begrip dat zijzelf de belangrijkste piloot zijn van hun loopbaan.

Hudson kan jou ondersteunen om deze uitdagingen aan te gaan. We stellen voor een competentie, expertise & skills framework op en vertalen dat  vervolgens naar de verwachtingen op vlak van functies, rollen en medewerkers. Onze consultants helpen jou om specifieke loopbaanpaden uit te tekenen binnen de organisatie, die medewerkers perspectief bieden en de interne mobiliteit stimuleren. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs