Reward Consulting

Ondergaat jouw organisatie een transformatie? Is het huidige beloningsbeleid niet langer efficiënt, duurzaam of crisisbestendig? Dan dringt een nieuw beloningsbeleid zich op. Hudson Reward Consulting zet je met onderbouwd advies en in co-creatie op het goede spoor.

Verankering rust op total reward

Een goede strategische verankering is gebouwd op het concept van total reward en marktconformiteit. Onze Reward consultants ondersteunen je daarbij aan de hand van interactieve workshops, modulair aangepast aan de behoeften. We werken ook steeds in co-creatie, en integreren zo ook meteen jouw inbreng en ervaring. 

Het juiste systeem voor vaste verloning

Op de markt zijn zeer uiteenlopende beloningssystemen gangbaar, wat het vaste salaris betreft. De systemen variëren van een heel eenvoudige structuur tot een meer complexe opbouw. Kan je daarbij fout kiezen? Een echt slecht beloningssysteem bestaat niet echt, maar het is toch belangrijk dat je het juiste systeem kiest voor jouw strategie en bedrijfscultuur. 

De juiste balans vinden tussen het onder controle houden van de vaste kosten, marktconformiteit en rechtvaardigheid is een kunst. Tijdens onze workshop presenteren onze consultants je de laatste trends en best practices. We schetsen de voor- en nadelen van de verschillende systemen en kiezen samen met jou een systeem dat efficiënt inspeelt op de drivers van het vaste salaris. 

Variabele verloning ondersteunt de realisatie van de organisatiestrategie

Variabel belonen helpt organisaties om de vaste kosten onder controle te houden en rekening te houden met de economische vooruitzichten en financiële prestaties. Volgens onderzoek genieten steeds meer medewerkers van een vorm van variabel loon en worden de uitbetaalde bedragen ook elk jaar hoger. 

Daartegenover bevestigt eigenlijk elke studie ook dat een variabel loon of bonus niet motiverend werkt, tenzij voor specifieke doelgroepen en afhankelijk van de context. Een variabel loon kan dus net zo goed averechts werken.   

Wanneer kies je ervoor om individuele targets te belonen en wanneer zijn collectieve systemen beter? Wanneer is het verstandig om langetermijn focus te stimuleren en te belonen? Onze consultants ontwerpen een variabel beloningssysteem dat rekening houdt met de verschillende doelgroepen binnen jouw organisatie, zodat jullie maximaal de organisatiedoelstellingen kunnen realiseren. 

Slim omgaan met flexibele verloning

In een total reward benadering vormen benefits een belangrijke bouwsteen. Elke organisatie beschikt immers over beperkte financiële middelen, terwijl het toch om grote investeringen gaat: pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, ziektekosten- en bedrijfsauto-regelingen, etc. 

De trend naar flexibel belonen, waarbij de medewerkers meer keuze krijgen binnen een bepaald budget, heeft ook een grote impact op de benefits policy. Omdat de invoering van keuzemogelijkheden de personeelstevredenheid en waardering voor het arbeidsvoorwaardenpakket enorm beïnvloeden, zet Hudson hier sterk op in. 

Vergeet ook zeker niet de niet-financiële vormen van beloning. Hoeveel investeert de organisatie in training en ontwikkeling? Wordt remote working structureel mogelijk gemaakt? Wat zijn de promotiekansen binnen het bedrijf? En hoeveel vakantiedagen kan een medewerker opbouwen? Op deze aspecten kan je organisatie de war for talent winnen of verliezen. 

Draagvlak door simulatie en communicatie

De invoering of optimalisatie van een beloningssysteem heeft mogelijk een grote impact op de loonmassa. Grondige wijzigingen brengen onderhandelingen met de ondernemingsraad en/of vakbonden met zich mee. Het is belangrijk om binnen die scenario’s de impact op de loonkosten vast te stellen. Dat ook de individuele medewerker de impact leert kennen en begrijpen, helpt bovendien draagvlak te creëren voor de nieuwe salarispolitiek. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs