People Transformation

Veel organisaties overwegen een transformatietraject of zitten er volop in. Binnen dergelijke transformaties is aandacht voor de 'people' dimensie cruciaal.

De mensen centraal

Organisaties voelen de noodzaak om zich te transformeren, maar het succes van zo’n transformatie is afhankelijk van vele factoren. Eén van de belangrijkste sleutels tot succes is een goed doordacht human resources beleid als onderdeel van de transformatie. In een transformatieproject kun je te maken hebben met een verschil in visie tussen aandeelhouders en directie, met cultuurverschillen, met een gebrek aan perspectief en transparantie, met onzekerheden, etc. Symptomen zijn vaak demotivatie, opduikende ongelijkheden in beloningspraktijken of een leegloop aan talent. Het is duidelijk dat de planning en begeleiding van het transformatieproject van het allergrootste belang zijn. 

Hudson stelt de ‘people’ kant dan ook centraal om een transformatie tot een goed einde te brengen. We bieden geïntegreerde people transformation oplossingen, end-to-end. We stemmen de strategie, de organisatiestructuur en cultuur op elkaar af om de organisatie- doelstellingen te bereiken. We helpen onze klanten om de people risico’s te beheersen en de kosten onder controle te houden. Ons team is multidisciplinair samengesteld. Het bestaat uit zowel reward & talent management specialisten, program managers als change experts. Zij kunnen dus alle fasen van het transformatieproces begeleiden of ook specifieke onderdelen ervan. 

Complex maar uitdagend

De doelstellingen die samenhangen met een transformatieproces kunnen sterk variëren. Sta je als ondernemer, CEO of directielid voor de belangrijke keuze om al dan niet een acquisitie te doen? Dwingen de omstandigheden je tot right- of downsizing? Sta je voor de belangrijke uitdaging om een verregaande digitalisering in uw onderneming door te voeren? Wat de uitdaging ook is, neem de tijd om de impact op alle HR aspecten in te schatten.   

In een due diligence proces bijvoorbeeld, wordt veel aandacht besteed aan financiële kerncijfers om de target te kunnen waarderen, de risico’s in te schatten en de prijs te bepalen. Om snel zicht te krijgen op potentiële risico’s en extra kosten, kan de investment manager/koper kort na de ‘signing’ een beroep doen op Hudson voor een snelle en pragmatische HR audit. Deze audit beantwoordt een reeks van concrete vragen: 

  • In hoeverre is HR en het HR management in control? 
  • Welke HR policies, -systemen en -praktijken zijn aanwezig en hoe mature zijn deze? 
  • Hoe marktconform is het salarispakket van de medewerkers? 
  • Op welke vlakken verschilt de tacquireren  entiteit en wat leert een eerste inschatting van de kosten bij een integratie? 
  • Wat zijn de competenties, sterktes en aandachtspunten binnen het leadershipteam en wie matcht het beste met nieuwe ambities? 
  • Wie zijn de strategische posities in alle lagen van de organisatie, hoe groot is het retentierisico en wat is de impact bij vertrek? 
  • Hoe groot en overbrugbaar zijn de cultuurverschillen en welke investeringen zijn hiervoor nodig? 

Op basis van de antwoorden op deze vragen laat de audit toe om in een vroeg stadium acties te ondernemen om de risico’s te beheersen en onvoorziene kosten te vermijden. Een vergelijkbare HR audit kan ook ingezet worden in andere transformatieprojecten, los van een acquisitie. 

Beleidsontwerp & implemenatie

Wanneer de nieuwe organisatie operationeel is, kunnen we helpen om de nieuwe HR-strategie te bepalen en te vertalen in policies en systemen voor recruitment & selection, training & ontwikkeling, job design & grading en reward & performance management. De implementatie van deze policies kan met verschillende snelheden gebeuren, afhankelijk van de prioriteiten en de beschikbare middelen. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs