Executive Search

Het aanwerven van top executives en top experten is een sleutelmoment voor elke onderneming. Deze profielen krijgen immers de missie om uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Top Executives als groeiversnellers

CEO’s, directieleden, experten en bestuurders staan aan het roer van uw onderneming. Ze leiden cruciale missies en loodsen uw organisatie door de woeligste wateren. Of het nu gaat om het stimuleren van duurzame groei, het managen van een onverwachte crisis, het realiseren van een grote overname of het vormgeven van een transformatiestrategie, deze top executives bepalen mee de koers die uw bedrijf zal varen.

Het verkeerde profiel op zo’n functie plaatsen, kan op dit niveau catastrofale gevolgen hebben. Maar ook het omgekeerde is waar. Wie een sterke executive of top knotch expert aantrekt, kan vaak sneller, gerichter en efficiënter groeien.

Unieke leiders voor unieke organisaties

Elk bedrijf is uniek en zoekt leidinggevenden en expertprofielen die even uniek zijn. Om die zoektocht goed op de rails te zetten, gaan we eerst de bedrijfscontext voldoende uitdiepen. Stopt de pater familias van uw familiebedrijf? Is uw bedrijf net overgenomen? Vereist een project doorgedreven expertise?

Onze consultants toetsen ook het geschetste verwachtingsprofiel af. Is het nodig om vast te houden aan een bepaalde kennis of ervaring? Moet het gezochte profiel wel zo gelijkend zijn aan dat van de voorganger? Is de context van deze rol nog wel dezelfde en hoe zal deze evolueren in de toekomst? Dergelijke vragen helpen ons  een relevante en brede scope te creëren, die ons vervolgens zal toelaten om kritisch te selecteren.

Connecting the dots

De zoektocht naar top executives start bij Hudson steevast vanuit ons uitgebreide C-level netwerk en de kracht van onze database, die we door de jaren hebben opgebouwd. We combineren deze met slimme direct search technieken en gaan daarbij uiterst discreet te werk.  Aangezien een headhunting procedure mikt op het vinden van profielen met visie, kennis en persoonlijkheid, brengen we van de meest interessante profielen niet alleen hun referenties en analytische, organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden in kaart. We gaan ook dieper in op hun motivatie, leiderschapsstijl en wendbaarheid. 

Bij de evaluatie van de finale kandidaat zetten we in op een transparant en zinvol executive assessment dat dit soort profiel naar waarde schat. Ze worden hierbij begeleid door senior consultants met ervaring op het hoogste niveau. Zij zijn immers onderlegd in het herkennen van de kenmerken van een ervaren leider en kunnen goed inschatten of die leiderschapskenmerken ten volle tot hun recht zullen komen in uw onderneming.

Daarnaast besteden onze specialisten ook de nodig aandacht aan het formuleren van gepast executive verloningsadvies, gebaseerd op accurate concurrentie- en marktgegevens van C-level profielen in België.

Belang van osmotisch vermogen

Bij het identificeren van sterke executives en experten kijken we niet enkel naar profielen die volledig bij uw bedrijfsnoden passen, maar evenzeer naar kandidaten die voldoende met uw organisatie kunnen versmelten. Onze ervaring leert ons dat dit osmotisch vermogen van onschatbare waarde is om de integratie van een leidersfiguur vlot te laten verlopen, en bovendien ook een rechtstreekse impact heeft op de bedrijfssuccessen die verwezenlijkt worden. 

Dit neemt niet weg dat een sterk C-level profiel strategische beslissingen ook voldoende kritisch moet durven benaderen.  Net zoals een topexpert de omgeving waarin hij werkt, goed moet begrijpen om het beste van zichzelf te kunnen geven. In dit delicate evenwicht schuilen net de mogelijkheden tot groei en vooruitgang voor uw bedrijf. Het is een evenwichtsoefening die we graag aangaan vanuit onze kennis van de lokale markt en met degelijke en wetenschappelijk onderbouwde middelen waarop u als ondernemer kan vertrouwen.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs