Outplacement

Ziet uw bedrijf zich geconfronteerd met ontslagen? Met een outplacementtraject op maat kunnen uw werknemers snel de draad van hun carrière weer oppikken.

De bladzijde waardig omslaan

Individueel ontslag, collectief ontslag, ontslag wegens reorganisatie, etc. Wat de aanleiding ook is, iemand ontslaan is een impactvolle gebeurtenis voor alle betrokkenen. Als werkgever kunt u ondersteuning bieden in de vorm van een outplacementtraject. Dit geeft de ontslagen werknemer alle kansen om zich te (her)oriënteren en een nieuwe, passende uitdaging te vinden.

Een outplacement is wettelijk verplicht indien:

  • een werknemer een opzegtermijn heeft van minstens 30 weken,
  • of wanneer hij ouder is dan 45 jaar met minimum 1 jaar anciënniteit.

In beide gevallen is de voorwaarde dat hij een overeenkomst van onbepaalde duur heeft.

Outplacement geeft een sterk signaal

Verplicht of niet, een outplacement is zowel voor de ontslagen werknemer als voor uw organisatie een goede zaak. Het biedt de medewerker ruimte om zijn ontslag te verwerken, inzichten en vaardigheden op te doen en een nieuwe job te vinden.

Als werkgever heeft u evenveel baat bij het aanbieden van outplacementtrajecten. Ze weerspiegelen de bedrijfscultuur en versterken uw werkgeversmerk. Zorgzaam omgaan met medewerkers die ontslagen worden, toont dat u als organisatie kiest voor een menselijke aanpak, van onboarding tot exit. U maakt duidelijk dat u een gezonde kijk heeft op loopbaanmanagement.

Tussen analyse en klankbord

Outplacementtrajecten zijn er in vele soorten en maten. Bij Hudson kiezen we voor maatwerk en een persoonlijke aanpak. Daarom volgen deelnemers bij ons geen standaardprogramma, maar gaan heel gericht aan de slag met een senior outplacementcoach. Deze coach combineert business- en coachingervaring met een sterk inzicht in de arbeidsmarkt en -trends. Doorheen het outplacementtraject, geeft deze coach de ontslagen medewerker niet alleen objectief en gevalideerd inzicht in zijn talenten en groeipotentieel. De trajectbegeleider biedt ook emotionele opvang en maakt ruimte voor bezorgdheden, twijfels en fundamentele vragen.

Wanneer we het vizier op de toekomst richten, treedt de coach op als klankbord, inspirator en motivator die de deelnemer helpt bij het bepalen van zijn doelen en ambities. Via het verwerven van zelfinzicht, het opstellen van een actieplan en individuele coaching, begeleiden we de medewerker naar zijn nieuwe job.

De deelnemers kunnen hun ontwikkeling nog versnellen, via ons uitgebreid leerplatform met online tools, oefeningen, webinars, online learnings etc. Hudson kan hen eventueel ook ondersteunen bij de stap naar freelance werk, hen laten kennismaken met de mogelijkheden als interim manager of hen introduceren in ons uitgebreide netwerk van recruiters en headhunters.

Het outplacementproces

Hudson stelt telkens een specifiek outplacementtraject samen, dat inspeelt op de noden van de deelnemer.

Opvang en intake

Onze coaches kunnen aanwezig zijn op het moment van ontslag en meteen voor een eerste opvang zorgen. Op basis van een uitgebreide intake met de medewerker tekenen we vervolgens een persoonlijke outplacementprogramma uit.

Zelfreflectie en ontwikkeling

Zelfreflectie is het vertrekpunt van elk outplacementtraject. De ontslagen medewerker denkt na over zijn talenten, ambities, drijfveren en interesses. De coach helpt hem waardevolle lessen te trekken uit deze exit, om vervolgens zijn kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Actieplan en coaching

Samen met de coach stelt de deelnemer een actieplan op. Ze bekijken hoe hij zich het beste kan positioneren op de arbeidsmarkt, welke netwerken hij kan inzetten en welke bedrijven hij wil benaderen.

Onboarding

Heeft de deelnemer een nieuwe job gevonden? Dan ondersteunt de coach hem verder bij zijn onboarding. Via enkele opvolgsessies helpt deze hem landen in zijn nieuwe functie.

Outplacement via Hudson

Persoonlijke Coaching

Onze aanpak is persoonlijk, met maximale aandacht voor onze coachees.

HR Ondersteuning

We combineren de expertise van onze andere afdelingen: rekrutering en selectie, salaris advies en interim management.

Op Maat

We passen onze aanpak en programma’s telkens aan de wensen van het bedrijf en van de coachee aan.

Transparantie

Wij zijn transparant en eerlijk in onze feedback, communicatie, aanpak en prijszetting.

Kwalitatieve Tools

We zetten ook in op tools en technologieën die ontwikkeld, getest en gevalideerd werden door onze eigen R&D-afdeling

Consulting Service

We geven ook advies en training over het herstructureren van teams, change management, het voeren van ontslaggesprekken, …

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs