Remote Assessment Tools

Een snel veranderende markt en omgevingsomstandigheden vragen een grotere flexibiliteit en verhoogde reactiesnelheid. Een groeiend aantal organisaties digitaliseren daarom hun rekruteringstrajecten in meer of minder mate.

Evenwicht tussen flexibiliteit en efficiëntie

In een wereld waar evoluties zich aan sneltempo opvolgen, verwachten zowel werkgevers als kandidaten een zekere mate van flexibiliteit en reactiesnelheid. De remote assessments die Hudson aanbiedt, komen tegemoet aan deze wederzijdse verwachtingen. Uw kandidaat hoeft zich hiervoor immers niet meer te verplaatsen en kan het assessment center deels of volledig bij hem thuis afleggen. Dankzij deze vorm van assessen kunnen assessment centers ook flexibeler en efficiënter georganiseerd worden, waardoor een groter aantal potentiële kandidaten kan deelnemen.

Niet inboeten aan kwaliteit

Onze R&D-afdeling ontwikkelt voortdurend nieuwe en innovatieve assessment tools met zeer hoge validiteit. Hudson staat hiervoor gekend tot ver buiten Europa. Onze state of the art  assessment tools zijn evidence based, komen tot stand op basis van de input en behoeften van onze klanten en zijn gebouwd op wetenschappelijke principes en methodes. Onze gecertifieerde assessoren volgen bovendien een strikte methodologie bij het afnemen van assessments.

Maar blijven de resultaten net zo betrouwbaar als deze remote afgenomen worden? De testbegeleider is immers niet langer fysiek aanwezig en ook de interacties verlopen  online via het computerscherm in plaats van face to face.  De verschillende wetenschappelijke studies zijn hierover unisono positief: een remote assessment is net zo kwalitatief als een face-to-face assessment. De scores die kandidaten behalen, tijdens remote assessments en face-to-face assessments blijken erg gelijklopend. Ook wat de voorspellende validiteit van de testen betreft, zijn nauwelijks verschillen merkbaar.

Valsspelen is verliezen

Onze remote testen mogen dan wel betrouwbaar zijn, maar zijn de deelnemers dat ook? Sommige bedrijven staan eerder afwijzend tegenover remote assessments omdat ze vrezen dat kandidaten zouden valsspelen. Dit is doorgaans een onterechte zorg. Niet alleen is het aantal valsspelers gewoonlijk bijzonder klein, er is ook geen enkele garantie dat het hun score zou verbeteren. Bij veel vragen komen complexe redeneringen kijken, waarbij zelfs overleg tussen verschillende kandidaten niet leidt tot significant hogere scores.

Het helpt uiteraard om vragen te gebruiken waarvan deelnemers de oplossing niet in een muisklik kunnen googelen. Onze remote tools zijn dan ook geen typische kennistesten. De testen mikken niet op één juist antwoord, maar peilen de vaardigheden, competenties, motivationele drijfveren of voorkeursgedragingen van een deelnemer. Hudson heeft een zeer uitgebreide bibliotheek aan vragen en oefeningen ontwikkeld. Door deze voldoende af te wisselen en regelmatig aan te passen, zorgen we ervoor dat de deelnemers de vragen niet op voorhand kunnen kennen.

Een andere factor die in het nadeel speelt van mogelijke valsspelers, is de tijdsdruk. Bij de scoring wordt meestal de snelheid waarmee de test werd afgelegd, mee in rekening gebracht. Kandidaten moeten dus een keuze maken tussen het onrechtmatig opzoeken van antwoorden of het concentreren op hun test. Uit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid voor het laatste kiest.

Remote met video

Aan remote assessments zijn ook enkele interessante nieuwe mogelijkheden verbonden. Interviews en rollenspellen gaan dan immers door via video conferencing. Dankzij deze technologie kunt u als (toekomstige) werkgever het assessment eventueel ook live meevolgen. Hoewel hier nog minder onderzoek naar werd gevoerd, bestaat de consensus dat assessments waarbij videotechnologie wordt ingezet net zo effectief en kwaliteitsvol zijn als klassieke assessments.

Aandacht voor de candidate experience

Bij Hudson onderzoeken we de remote opties dan ook enthousiast, maar zijn we evenmin blind voor de nadelen die ze zouden kunnen meebrengen. Deelnemers voelen zich soms onzeker over hun video-interview, omdat sommige non-verbale communicatie nu eenmaal verloren gaat of omdat technische mankementen zouden kunnen optreden die de flow van het gesprek in de war sturen.

De consultants die het remote assessment afnemen, besteden om die reden voldoende aandacht en zorg aan de deelnemers, zodat die zich op elk moment comfortabel voelen bij het testen op afstand. Ze stellen hen gerust dat eventuele storingen geen enkele invloed zullen hebben op hun resultaten en onderhouden doorheen de testen een joviaal en informeel contact met uw deelnemer.  Er wordt ook voldoende ruimte ingebouwd tussen de testen en interacties, zodat de deelnemer op zijn gemak kan worden gesteld. Bovendien zet Hudson sterk in op het blijvend verbeteren van onze remote oplossingen om de candidate experience voor de deelnemers steeds verder te optimaliseren.

Blijvend inzetten op remote?

Onze remote assessment opties vormen dus een uitstekende manier om de flexibiliteit van een assessment-traject op te krikken. Bovendien creëert het de mogelijkheid om meer kandidaten de kans te geven om deel te nemen. Denk maar aan mensen die in het buitenland wonen, zich door omstandigheden niet makkelijk kunnen vrijmaken of verplaatsen. Bovendien komen remote tools tegemoet aan enkele belangrijke noden van de samenleving: ze leveren tijdswinst op en vormen een zeer ecologische alternatief voor de klassieke assessments.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs