Salarisstudies

Hoe weet u of de verloningen in uw bedrijf marktconform zijn? Met een salarisstudie kan u die vraag beantwoorden, zowel voor de lonen van topmanagers als voor de overige functies in uw bedrijf.

Data zijn de nieuwe olie

Voor zowel u als uw medewerkers is het belangrijk om te weten of uw onderneming marktconform betaalt. Gratis beschikbare salarisdata geven u vaak geen accuraat beeld. Ze brengen slechts enkele salariscomponenten in kaart of baseren zich uitsluitend op data die de loontrekkenden zelf invulden.

Een adequaat antwoord geven op zulke verloningsvraagstukken vereist dan ook meticuleus onderzoek. Enkel op deze manier kunt u de marktconformiteit van uw salarispakketten correct aftoetsen. Daarom hecht Hudson veel belang aan de kwaliteit van onze salarisstudies, die we intussen al 25 jaar uitvoeren.

Wij bevragen rechtstreeks de HR- of compensation & benefits-afdeling van representatieve organisaties in België. De dataverzameling zelf verloopt via een onderbouwde methode en een streng kwaliteitscontroleproces. Wij waken erover dat zowel het aantal gerapporteerde functies en individuele salarissen per functie, als de verschillende gerapporteerde salarisniveaus en het onderliggende datamodel steeds van hoog niveau zijn.

Zowel breed- als scherpstellen

Wanneer de resultaten nauw aansluiten bij uw bedrijfsspecifieke context, biedt een salarisstudie uw onderneming de grootste toegevoegde waarde. Daarom zet Hudson in op verschillende types salarisstudies.

  • In onze jaarlijkse Generieke Salarisstudie vindt u gegevens terug over functies die in de meeste Belgische organisaties voorkomen.
  • De Top Executive Survey focust op de verloning van CEO’s en directieleden.
  • In onze sectorspecifeke studies nemen we bijvoorbeeld de loonevolutie binnen de ICT & Telecom, of de bank- of verzekeringswereld onder de loep.
  • Daarnaast voert Hudson ook regelmatig ad hoc-studies uit, die bijvoorbeeld inzoomen op interimkantoren, actuarissen of de gezondheidszorg.

Algemene Studies

bestuderen de meest voorkomende functies in België

Sectorspecifieke

bestuderen de loonsevoluties binnen bepaalde sectoren

Ad Hoc

bestuderen ad hoc topicals

Het proces achter onze salarisstudies

Om ervoor te zorgen dat u uw verloningspakketten steeds met actuele data kunt vergelijken, vernieuwen we de meeste van onze studies op jaarlijkse basis en organiseren daarvoor telkens een nieuwe bevraging. Het onderzoeksproces ontrolt zich daarna in verschillende fases.

Functies matchen

De deelnemende organisaties matchen hun functies met onze referentiefuncties volgens niveau. Onze standaardclassificatie en loopbaanladders zorgen ervoor dat dit op een consistente manier gebeurt.

Verificatie

Vervolgens vragen we alle individuele salarisgegevens op per referentiefunctie en verifiëren we deze data grondig.

Statistiek

Om de marktverloning correct weer te geven maakt Hudson gebruik van statistische modellen.

Actualisering

We volgen de evolutie van de deelnemende organisaties op de voet en actualiseren jaarlijks de functiebeschrijvingen. Zo bestonden functies als digital marketeer of scrum master bijvoorbeeld tot voor kort niet. Zulke nieuwe functies voegen we dan toe aan onze set van referentiefuncties. Deze methodologie laat overigens ook toe om benchmarks uit te voeren voor functies en rollen in een agile organisatiemodel.

Salarisstudies en GDPR

Het gaat uiteraard om uiterst gevoelige materie. Daarom wordt alle data niet alleen anoniem aangeleverd, maar ook in strikte vertrouwelijkheid en volledig GDPR-compliant opgeslagen en verwerkt. De loongegevens worden bovendien uitsluitend via beveiligde platformen uitgewisseld en versleuteld. Op die manier garanderen we de anonimiteit te allen tijde en verwerken we enkel geanonimiseerde data in de resultaten.

Onze Reward Tool in huis halen

De resultaten van de studies komen samen in de Hudson Reward Architect. Deze online toepassing geeft voor elk van uw functies het marktsalaris grafisch weer. Dit kan op het niveau van het basis- of variabel salaris, met of zonder bijhorende voordelen. U kunt vergelijkende analyses maken over verschillende niveaus, regio’s en sectoren heen. Daarnaast kunt u de verloning van de eigen medewerkers benchmarken en in een oogopslag zien wie een marktconform salarispakket heeft.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs