Performance & Development

Voor veel organisaties is het een hele uitdaging om de prestaties en competenties van werknemers te aligneren met de bedrijfsdoelstellingen. Met welk framework kunt u dit strategisch integreren?

De verschuivingen in Performance Management

In veel ondernemingen staan de klassieke evaluaties al enkele jaren onder druk. Om korter op de bal te kunnen spelen, moeten de traditionele jaarlijkse of halfjaarlijkse evaluatie, het feedbackgesprek en het doelstellingengesprek steeds vaker plaats maken voor kortere, regelmatigere performance- en projectdoelstellingen. De focus verschuift dan van de tekortkomingen van managers via de klassieke gap analysis, naar hun ontwikkeling en het zo goed mogelijk uitspelen van hun sterkten.

Maar hoe verhoudt deze evolutie zich tot uw HR-beleid? Hudson zorgt voor het strategisch inbedden van performance management en voor de integratie met al uw andere HR-processen.

Competentiemanagement voorbijgestreefd?

Is het klassieke competentiemanagement in een veranderende HR-context voorbijgestreefd? Wij zijn ervan overtuigd dat de essentie altijd relevant zal blijven: welk gedrag, welke vaardigheden en welke expertise zijn vereist voor specifieke functies, rollen en verantwoordelijkheden?

Performance management zal bovendien cruciaal blijven binnen de context van een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. Zelfs in tijden van crisis en snelle digitale evolutie blijft de war for talent pertinent voelbaar en hebben bedrijven er alle belang bij goed in te schatten welke competenties en skills ze zowel nu als in de toekomst nodig hebben.

Uitdagingen ombuigen tot perspectief

Bekijken we performance management van naderbij, dan onderscheiden we zowel voor werkgevers als werknemers een aantal uitdagingen.

Voor u als werkgever gaat het om:

  • het inschatten van de gewenste skills en competenties om ambities van uw organisatie waar te kunnen maken;
  • de reskilling van uw medewerkers dat ervoor zorgt dat de aanwezige skills steeds in lijn liggen met uw organisatiebehoeften;
  • het mobiliseren en stimuleren van uw medewerkers om andere rollen of functies op te nemen.

Ook voor uw medewerkers kunnen we enkele belangrijke uitdagingen aanstippen:

  • de bewustwording van hun eigen employability, de waarde van hun competenties en expertise in elke fase van hun loopbaan op de interne en externe arbeidsmarkt;
  • de bewustwording van het belang van levenslang leren;
  • het begrip dat zijzelf de belangrijkste piloot zijn van hun loopbaan.

Hudson kan u ondersteunen om deze uitdagingen aan te gaan. We stellen voor uw organisaties een competentie, expertise & skills framework op en vertalen dat  vervolgens naar de verwachtingen op vlak van functies, rollen en medewerkers. Onze  experts helpen u om specifieke loopbaanpaden uit te tekenen binnen uw organisaties, die uw medewerkers perspectief bieden en de interne mobiliteit stimuleren.

Geen digitalisering zonder architectuur

Er zijn verschillende IT-platformen op de markt, die performance- en competentiemanagement ondersteunen. Deze zijn ontwikkeld door zowel internationale als lokale spelers, met elk hun visie, functionaliteiten en kostenplaatje. Zowel de HR- als de IT-afdeling zijn bij de keuze van zo’n platform belangrijke partners. Wij merken dat heel wat bedrijven het moeilijk vinden om een juiste keuze te maken. Sommige bedrijven vergalopperen zich door in éénzelfde beweging te digitaliseren en nieuwe HR-processen uit te denken én te implementeren. Helaas brengt dit vaak veel frustratie, vertraging en extra kosten met zich mee.

Hudson is de ideale partner om uw performance & competentieprocessen te hertekenen, voorafgaand aan een digitalisering. Bovendien ondersteunen onze consultants u actief in uw zoektocht naar de juiste tool, vanuit onze contacten met providers en onze expertise bij klanten. We stemmen niet enkel af met uw HR-departement, maar ook met uw IT-afdeling om tot een gegronde keuze te komen. Dit betekent dat we ruimer kijken, en ook rekening houden met de user experience van alle gebruikers en de mate waarin alle HR-processen geïntegreerd worden. Bij de digitale implementatie, zal Hudson het change-, training- en communicatieluik binnen uw organisatie op zich nemen, om ervoor te zorgen dat uw zware investeringen daadwerkelijk zullen renderen.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs