Reward Consulting

Ondergaat uw organisatie een transformatie? Is uw huidig loonbeleid niet langer efficiënt, duurzaam of crisisbestendig? Dan dringt een nieuw loonbeleid zich op. Hudson Reward Consulting zet u met onderbouwd advies en in co-creatie op het goede spoor.

Verankering rust op total reward

Organisaties die hun reward policy uittekenen of grondig hertekenen, werken daarbij het best meteen aan de integratie ervan in alle andere HR-processen en -systemen. Een goede strategische verankering is gebouwd op het concept van total reward en marktconformiteit. Onze Reward consultants ondersteunen u daarbij aan de hand van interactieve workshops, modulair in functie van de behoeften. We werken ook steeds in co-creatie, en integreren zo ook meteen uw inbreng en ervaring.

Het juiste systeem voor vaste verloning

Op de markt zijn zeer uiteenlopende verloningssystemen gangbaar, wat het vaste salaris betreft. De systemen variëren van een heel eenvoudige baremieke structuur tot een meer complexe opbouw. Kunt u daarbij fout kiezen? Een echt slecht beloningssysteem bestaat niet, maar het is toch belangrijk dat u het juiste systeem kiest in functie van uw strategie en bedrijfscultuur.

De  juiste balans vinden tussen het onder controle houden van de vaste kosten, marktconformiteit en rechtvaardigheid is een kunst. Tijdens onze workshop geven onze consultants u de laatste trends en best practices mee. We schetsen de voor- en nadelen van de verschillende systemen en kiezen samen met u het systeem dat efficiënt inspeelt op de drivers van het vast salaris.

Variabele verloning stuwt uw organisatiedoelen

Variabel verlonen helpt organisaties om de vaste kosten onder controle te houden en rekening te houden met de economische vooruitzichten en financiële prestaties. Volgens ons salarisonderzoek genieten steeds meer medewerkers van een vorm van variabel loon en worden de uitbetaalde bedragen ook jaar na jaar hoger.

Daartegenover bevestigt elke studie ook telkens dat een variabel loon of bonus niet motiverend werkt, tenzij voor specifieke doelgroepen en afhankelijk van de context. Een variabel loon kan dus net zo goed averechts werken.  

Wanneer kiest u ervoor om individuele targets te belonen en wanneer zijn collectieve systemen beter? Incentiveert het behalen van jaar-, kwartaal of maandresultaten? Wanneer is het opportuun om langetermijnfocus te stimuleren en te belonen? Onze consultants ontwerpen een variabele verloningssysteem dat rekening houdt met de verschillende doelgroepen binnen uw organisatie, zodat u uw organisatie-doelstellingen kunt realiseren.

Slim omgaan met flexibele verloning

In een total reward benadering vormen benefits een belangrijke bouwsteen, waarmee u doordacht moet omspringen. Elke organisatie beschikt immers over beperkte financiële middelen, terwijl het toch om grote investeringen gaat: maaltijdcheques, bedrijfswagens, hospitalisatie- en groepsverzekering, etc.

De trend naar flexibel belonen, waarbij de medewerkers meer keuze krijgen binnen een bepaald budget, heeft ook een grote impact op uw benefits policy. Omdat de invoering van keuzemogelijkheden de personeelstevredenheid en appreciatie voor het loonpakket enorm beïnvloeden, zet Hudson hier sterk op in.

Vergeet ook zeker niet de niet-financiële vormen van beloning. Hoeveel investeert u in training en ontwikkeling? Wordt remote working structureel mogelijk gemaakt? Wat zijn de promotiekansen binnen het bedrijf? En hoeveel vakantiedagen kan een medewerker opbouwen? Op deze aspecten kan uw organisatie de war for talent winnen of verliezen.

Draagvlak door simulatie en communicatie

De invoering of optimalisatie van een loonsysteem heeft mogelijk een grote impact op de loonmassa. Grondige wijzigingen brengen onderhandelingen met de syndicale partners met zich mee. Het is belangrijk om binnen die scenario’s de loonkostimpact te berekenen. Dat ook de individuele medewerker de impact leert kennen en begrijpen, helpt bovendien draagvlak te creëren voor de nieuwe salarispolitiek.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs