Permanente Rekrutering

Veel ondernemers kunnen erover meepraten: lang niet elke aanwervingsprocedure loopt van een leien dakje. Een ervaren HR-partner helpt u om zonder frustraties het beste talent te vinden voor uw organisatie.

Rekruteren zonder frustraties

Veel bedrijven huldigen het bekende adagium ‘wat je zelf doet, doe je beter’. Het vinden van het juiste talent blijkt voor veel organisaties echter lang niet altijd een walk in the park. Een vacature die lang blijft openstaan, kandidaten die niet het juiste profiel hebben of niet binnen uw bedrijfscultuur passen, kandidaten die last minute afhaken, etc. Het zorgt al snel voor de nodige frustraties. Bij een mislukte aanwerving gaan dan nog eens veel tijd en geld verloren. Een externe specialist in permanente rekrutering kan dit proces ontzenuwen en uw organisatie voor een groot stuk ontlasten.

Rekruteren zonder oogkleppen

Omdat elk bedrijf en elke rekruteringsproces uniek is, proberen we de aanleiding voor de aanwerving eerst goed te begrijpen. Waarom wilt u aanwerven? We praten uw beweegredenen grondig door en dagen u daarbij ook voldoende uit. Zoekt u echt ‘een kopie’ van de voorganger? En hoe sterk woedt de war for talent binnen uw sector? We bekijken in alle openheid of het nuttig zou zijn om ruimer te zoeken dan de traditionele en voor de hand liggende profielen. Een creatieve aanpak schept immers de ruimte om in de finale selectiefase kritischer te zijn.

Kritisch rekruteren met een brede scope

We vertrekken meestal vanuit onze eigen database die we door de jaren heen steeds verrijkt hebben op basis van historiek en ervaringen. Soms zetten we ook verschillende mediakanalen in of sporen we via direct search discreet en proactief de beste talenten voor u op. Voor moeilijk vindbare profielen levert een doordachte omni-channel approach vaak een verrassend aantal interessante kandidaten op. 

Bij het in kaart brengen van de competenties van de kandidaten houden onze rekruteringsspecialisten de scope zo breed mogelijk om geen enkele piste over het hoofd te zien. Hun kennis van de specifieke functiedomeinen binnen uiteenlopende sectoren stelt hen in staat de referenties en sterktes van de kandidaten naar waarde te schatten. Daarnaast evalueren ze ook de analytische, organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden van de potentiële kandidaten aan de hand van onze eigen tools en testen.

Verder kijken dan zuiver de juiste skillset, resulteert vaker in een langdurige en positieve samenwerking.
An Bels
Director Rekrutering & Selectie

De beste kandidaat is niet altijd de juiste

Voor elke kandidaat geven we u advies gebaseerd op verschillende bronnen, zoals face-to-face interviews, referentiechecks, persoonlijkheidsvragenlijsten en andere online testen. De finale kandidaat doorloopt zelfs een volledig assessment center. In 1982 was Hudson pionier op dit vlak en nu nemen wij jaarlijks meer dan 10.000 interviews en 4.000 assessments af.

De kandidaat die als beste uit de testen komt, is echter niet persé de juiste kandidaat voor uw bedrijf. Twijfelt u toch aan een profiel, dan zetten wij de zoektocht verder tot u volledig overtuigd bent dat de voorgestelde kandidaat ook de juiste kandidaat is.

Snelheid tussen vriend en vijand

Lijkt kritisch aanwerven te vloeken met de haast die u heeft bij het aanwerven? Dat schijnbare spanningsveld tussen snelheid en grondigheid is bij Hudson nergens voor nodig. Tijdens de initiële gesprekken leggen we  in alle openheid en transparantie,  samen een ambitieus, doch haalbaar tijdsschema vast waarbinnen we de rekruteringsopdracht zullen afronden.

Ons engagement gaat verder

Bij elke rekruteringsopdracht geven onze specialisten op vlak van compensation & benefits u ook verloningsadvies op maat van de rol die de nieuwe medewerker zal opnemen. Zo krijgt jullie samenwerking een solide basis om op te bouwen en is deze beter beschermd tegen de lokroep van uw concurrenten. Bovendien volgen we de integratie en het functioneren van de geplaatste kandidaat verder op om samen met u over de duurzaamheid van de aanwerving te waken.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs