Proces Overheidsopdrachten

Als overheid wilt u een vlekkeloos proces om tot gedragen HR-oplossingen te komen. De sleutel ligt in de combinatie van respect voor de geldende voorschriften met gericht advies over de concrete invulling van een aanwervingsprocedure of ontwikkelingsprogramma.

Het proces bepaalt het succes

Om van een HR strategie of beleid een succes te maken, kan u als overheid het proces deels of geheel aan een HR-provider uitbesteden. Hudson kan een aanwervingsprocedure van A tot Z in handen nemen, maar ook een of meerdere specifieke onderdelen verzorgen. Denk daarbij aan facetten zoals mondelinge en praktische proeven, jurygesprekken, psychotechnische screenings of verkennende gesprekken. De invulling is zeer competentiegericht om op die manier aan te sluiten bij een strikte objectivering.

Het opmaken van PV’s en de rapportering doorheen deze onderdelen van de procedure zijn daarbij cruciale stappen. Ze vormen de brug naar principes als de objectiverings- en motiveringsplicht en is zo een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Hudson adviseert organisaties en instellingen omtrent hun ontwikkelingsprogramma’s, door bijvoorbeeld werkgroepen te begeleiden of het project management op te nemen. Anderzijds kan een overheid ook bij Hudson terecht voor concrete ondersteuning via een coach, een 360° feedback rapport of een opleidingsmodule op maat.

Advies voor de publiek sector

Als dienstverlener zorgen we niet enkel voor een concrete invulling van het proces, maar verlenen we ook advies over hoe u dit kan vormgeven. Hoe kan u als overheid de optimalisatie van de procedures en het uitwerken van een vlotte doorstroming verzoenen met gelijke kansen voor iedereen en efficiënt gebruik van het budget? Een plan van aanpak waakt erover dat een overheid met respect voor de algemene principes tot een resultaat kan komen. Het advies hieromtrent strekt zich uit over verschillende domeinen:

Procedures

Procedurele aspecten, zoals het vinden van balans tussen technische expertise en algemene competenties, het samenstellen van een jury, het opstellen van duidelijke leidraden voor juryleden inclusief scoringsdocumenten en -methodologie, en het gebruik van expertsystemen om het schrijven van rapporten te ondersteunen.

Diversiteit

Diversiteitsaspecten, met advies over het bieden van gelijke kansen aan kandidaten met specifieke behoeften, het beoordelen van kandidaten in verschillende talen of het zorgen voor homogeniteit tussen verschillende procedures.

Bijstand in juridische zaken en rechtszaken

Bijstand in juridische zaken en rechtszaken, waarbij we het concept van beoordelingscentra verdedigen, ervoor zorgen dat beoordelaars het deskundigheidsniveau hebben dat nodig is om beoordelaar te worden en zorgen voor samenhang en consistentie tussen meerdere procedures, zodat betwistingen achteraf kunnen worden uitgesloten.

Kandidaatervaring

Kandidaatervaring met een focus op het beoordelen van de tevredenheid van kandidaten tijdens psychotechnische screenings, interviews, assessment centers of het geven open, constructieve en ontwikkelingsgerichte feedback.

Logistiek

Logistiek advies bij het ontwikkelen van roosters voor kandidaten en assessoren per procedure of het configureren de indeling van assessmentkamers om maximale efficiëntie te garanderen.

Volledige outsourcing tot inhouse versterking

Onze ervaren consultants kunnen het hele proces of een onderdeel daarvan voor hun rekening nemen. Bovendien kunt u als stad, gemeente, regionaal bestuur of grote overheidsinstelling ook beroep doen op Hudson om tijdelijke expertise aan boord te halen. Daarvoor kunnen we zowel interim managers als HR Officers Onsite detacheren, die snel extra zuurstof brengen in uw organisatie. 

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs