10/06/2021 8:57:07 2000 Antwerpen

Commercial Director


 • Anonymous
 • In de omgeving van 2000
 • FMCG
 • Onbepaalde duur
 • Vast contract
 • Voltijds
Solliciteer nu
Onze klant is een van de grootste groenten en fruit-bedrijven in België met de grote retailers als zijn belangrijkste klanten. De klant levert het complete assortiment het hele jaar door en ondersteunt zijn retailers met nieuwe producten

Organisatiecontext

De klant is op zoek naar een commercial director om het managementteam te vervoegen. De uitdagingen zijn uitgebreid. Een ideale positie voor een toekomstgerichte, gedreven en inventieve commercial director.

Resultaatsgebieden

Algemeen doel:

Het bepalen en uitwerken van het Commercieel Beleid (strategisch en tactisch) in een retail gedreven B2B omgeving, in lijn met de visie, missie en waarden van de onderneming.

Het instaan voor het opmaken, het implementeren en de naleving van het Commercieel Beleid, in lijn met het algemeen beleid.

Deeltaken:

 • De uittekenen en implementeren van het Commercieel Beleid in afstemming met de MD.
 • Het uitbouwen van duurzame en langetermijn relaties met klanten in zowel retail- als horecasegmenten
 • Het strategisch ontwikkelen van nieuwe segmenten
 • Het uitbouwen van een sterk netwerk van aanvoerkanalen van producten
 • Het challengen van de organisatie op de status-quo teneinde service(graad) naar onze klant te verhogen en de marge en rentabiliteit te optimaliseren.
 • Het jaarlijks formuleren, uitvoeren en (her)evalueren van de lange- en korte-termijndoelstellingen voor de afdeling, gebundeld in een jaaractieplan.
 • Het nemen van eindbeslissingen inzake sales en aankoop (deze laatste in samenspraak met Supply Chain Dir)
 • Het (pro-)actief formuleren en verdedigen van beleidsmaatregelen.
 • Het intern en extern communiceren van relevante zaken en het uitdragen van het Commercieel Beleid, na voorafgaande afstemming met de betrokkenen.
 • Het intern en extern aanspreekpunt zijn ivm het Commercieel Beleid
 • Het opvolgen en periodiek rapporteren van sales KPI’s en het pro-actief formuleren van passende maatregelen.
 • Het organiseren van periodiek overleg / regelmatig contact ivm commerciële zaken met de verantwoordelijken van de diverse stakeholders.
 • Het intern/extern organiseren en/of bijwonen van bijeenkomsten (opleidingen,seminaries…)
 • De leiding nemen over strategische sales projecten
 • Het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk en het continu opvolgen van binnen- en buitenlandse trends en ontwikkelingen binnen het eigen en aanverwante vakgebied.
 • Het continu opvolgen van de wetgeving, regelgeving en vergunningen m.b.t. de commerciële afdeling en het omzetten ervan in zijn beleid.
 • Het ontwikkelen en realiseren van creatieve en innovatieve ideeën die bijdrage tot een verbetering van het algemeen beleid.

Het verantwoordelijk zijn voor het budget van de commerciële afdeling.

Deeltaken:

 • Het periodiek opstellen van het commercieel werkingsbudget, afstemmen ervan met de commerciële afdelingen
 • Het continu opvolgen, tijdig bijsturen en rapporteren m.b.t. het budget.

Het efficiënt organiseren van de Commerciële afdeling.

 • Het instaan voor de beschikbaarstelling van de nodige middelen om het Commercieel Beleid uit te voeren in afstemming met de MD.
 • Het uitwerken van efficiënte tools om performantie te bepalen en te controleren en problemen te registreren.
 • Het detecteren en verspreiden van ‘best practices’ in de Commerciële afdeling.
 • Het zorgen voor een efficiënte inzet van personeel en middelen, waarbij een optimale kwaliteit en productiviteit wordt nagestreefd.
 • Het correct onderhandelen en afsluiten van efficiënte contracten die tot zijn bevoegdheid behoren en het evalueren van de correcte uitvoering ervan.
 • Het periodiek opvolgen van het budget en van de realisatie van de diverse doelstellingen.
 • Het implementeren en opvolgen van groepsrichtlijnen.

Het zorgen voor een vlotte, servicegerichte samenwerking met alle stakeholders, o.a. klanten, andere afdelingen, andere ondernemingen van de groep...

 • Uitwerken van servicegericht beleid in afstemming met het algemeen beleid.
 • Het zorgen voor de behandeling van commerciële vragen/-zaken van klanten, leveranciers en eigen werknemers.
 • Het pro-actief geven van advies, ondersteuning, feedback, rapportering, naar de verschillende afdelingen

Het voeren van een duurzaam personeelsbeleid in lijn met de visie, missie en waarden van de onderneming.

 • Het nastreven van een efficiënte personeelsbezetting.
 • In overleg met HR en MD, selecteren, aanwerven en ontslaan van werknemers.
 • Het opleiden, ontwikkelen en opvolgen van de werknemers.
 • Het zorgen voor een open, positieve, dynamische en resultaatgerichte werksfeer.

Kennis en ervaring

 • Masterniveau,
 • TEW, Handelsingenieur
 • Ervaring of affiniteit met foodbusiness
 • Ervaring +10 jaar;
 • Pro : AGF of retailervaring (aan aankoop of sales kant)
 • Ervaring in multinationale omgeving
 • Uitgebreide managementervaring

Bijkomende informatie

Meer info bij Dirk Smits op +32 497 52 63 55 of op dirk.smits@hudsonsolutions.com

Geïnteresseerd?

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs