Assessment Development Center

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een Assessment of Development Center bij Hudson, komen er ongetwijfeld enkele vragen naar boven. Wat mag u dan precies verwachten?

Simulatietechniek als basiskenmerk

Om succesvol te zijn in een job is het belangrijk dat een organisatie uw competenties herkent en aan de juiste verantwoordelijkheden koppelt. Omdat het vooral hun medewerkers met hun competenties zijn, die het bedrijfssucces bepalen, baseren veel ondernemingen deze beslissing bij voorkeur niet uitsluitend op hun buikgevoel. Een wetenschappelijk onderbouwd Assessment of Development Center helpt op dat moment om die beslissing te objectiveren en te verfijnen.

Tijdens een Assessment of Development Center worden uw competenties niet enkel beoordeeld op basis van wat u zegt, maar ook op basis van het observeerbare gedrag dat u stelt. Het basiskenmerk van een Assessment of Development Center is de simulatietechniek. De simulatie-oefeningen en business cases zetten u in een levensechte professionele situatie, waarin duidelijk wordt hoe u zich typisch gedraagt op de werkvloer en welke competenties u daarvoor aanwendt.

Focus op de toekomst

Als een bedrijf u uitnodigt voor een Assessment of Development Center bij Hudson, wil het in de eerste plaats zicht krijgen op de competenties waarover u vandaag beschikt. Het is niet de bedoeling om een oordeel te vellen over hoe u functioneert in uw huidige job. Integendeel, de focus ligt eerder op de toekomst. Een Assessment of DevelopmentCenter evalueert in welke mate er een ‘match’ is met de verwachtingen voor een specifieke functie en de organisatie zelf.

Op basis van de bevindingen van een Assessment of Development Center kan de organisatie beter inschatten of u de meest geschikte kandidaat bent voor een specifieke vacature of objectief beslissen over een interne promotie. Maar ook u krijgt duidelijke inzichten in uw sterktes of valkuilen en begrijpt beter waar uw ontwikkelingsnoden liggen.

De rol van de consultant

Hudson fungeert als een objectieve, neutrale partner en adviseur voor organisaties bij HR beslissingen. De gecertifieerde consultants en assessoren die u begeleiden, geven specifiek advies op basis van de gedragscompetenties die ze meten en zien tijdens de oefeningen.

We doen geen uitspraak over de technische kennis die nodig is om de specifieke functie succesvol uit te voeren. Wij houden eerder de verwachtingen van de klant voor ogen  en kijken naar het gewenste gedrag dat deze vooropstelt. De beoordeling gebeurt bovendien ten opzichte van een absolute norm, waarbij u in geen geval relatief vergeleken wordt met eventuele andere kandidaten.

Competentieprofiel als vertrekpunt

De basis voor de screening is steeds het competentieprofiel dat onze consultants samengesteld hebben met uw (potentiële) werkgever op maat van de organisatie en/of de functie. Het programma van uw Assessment of Development Center bestaat uit een combinatie van simulatie-oefeningen, business cases, intelligentietesten, vragenlijsten en dieptegesprekken. De verschillende componenten kunnen zowel face-2-face als remote plaatsvinden.

Een Assessment of Development Center peilt typisch naar de competenties uit deze categorieën:

  • Managen van informatie: competenties rond het verwerken van informatie, feiten, percepties, kennis en ideeën met het oog op het ontwikkelen van nieuwe informatie en kennis.
  • Managen van taken: competenties met betrekking tot het organiseren en structureren van het werk met het oog op een optimaal verloop van taken en activiteiten.
  • Managen van mensen: competenties rond het managen en leiden van mensen binnen een hiërarchische, leidinggevende context.
  • Managen van interpersoonlijke relaties: competenties rond het managen van relaties met anderen, zonder een directe hiërarchische context zoals klanten, collega’s, leveranciers, etc.
  • Managen van zichzelf: competenties met betrekking tot het managen van de eigen prestaties en groei.

Een stukje van de puzzel

De resultaten van het Assessment of Development Center bundelen we in een rapport dat aan de HR-afdeling van uw (potentiële) werkgever wordt bezorgd. Deze vormt een aanvulling bij hun informatie uit eventuele voorgaande stappen in de procedure en legt mee de basis voor hun besluitvorming. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om de resultaten te gebruiken als bron van informatie voor het opzetten van trainings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Na het afleggen van een Assessment of Development Center heeft u natuurlijk ook recht op feedback. Doorheen de dag zelf koppelen onze consultants u regelmatig naar u terug en lichten toe wanneer en op welke manier u uitgebreidere feedback kunt verwachten. Want ook voor u kan deze waardevolle oefening een wereld van verschil maken.

Reeds een Assessment of Developement Center afgelegd?

Hudson gebruikt de resultaten van uw Assessment of Development Center enkel in het kader van een specifieke procedure en niet binnen andere procedures waarin u eventueel actief bent. Heeft u in het recente verleden al een Assessment of Development Center afgelegd bij Hudson? Dan kijken we in alle transparantie samen met u of bepaalde competenties of testen overlappen en kunnen we ervoor kiezen om bepaalde testen of oefeningen niet meer opnieuw te doen, op voorwaarde dat deze niet ouder zijn dan twee jaar.

We gaan er namelijk van uit dat gedrag veranderbaar is, maar dat hiervoor een periode van twee tot drie jaar noodzakelijk is. De interactieve oefeningen nemen we in ieder geval opnieuw af, omdat het niet zeker is dat we dezelfde competenties willen beoordelen als in het vorige Assessment of Development Center. We ontwikkelen namelijk elk assessmentprogramma op maat. Elke (toekomstige) werkgever hanteert immers een andere standaard en heeft andere verwachtingen over de rol waarvoor u in aanmerking komt.

Spontaneïteit is de beste voorbereiding

Kunt u zich voorbereiden voor een Assessment of Development Center? Uiteraard bestaan er boeken en websites met voorbeelden van testen en simulatieoefeningen. Wij raden u af u hierdoor te laten beïnvloeden. Onze consultants willen uw natuurlijk gedrag observeren om te kijken welke sterktes er spontaan bij u naar boven komen en welke groeimarge er nog bestaat. Dit komt zowel de organisatie als uzelf ten goede. Bovendien worden de testen in vele gevallen customized op maat van de organisatie zelf. Het belangrijkste is dat u voldoende uitgerust aan uw Assessment of Development Center start en vooral uzelf blijft.

Veel succes!

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs