Het startsalaris voor jongeren is met 17% gestegen

Voor de dertigste editie van haar jaarlijks loononderzoek bekeek Hudson meer dan 230.000 loonobservaties. Hieruit bleek dat de lonen van jongeren (tot en met 25 jaar) de afgelopen twee jaar met 17 % zijn gestegen en op dit moment op een mediaan bedrag van € 2.778 per maand afklokken (voor alle diploma’s samen).

Reward Management
18.03.2024
Paul-Etienne Siegrist

De petrochemische sector is het meest winstgevend, gevolgd door de IT-sector

Volgens senior manager Paul-Etienne Siegrist is die stijging het gevolg van verschillende factoren. Uiteraard heeft de indexatie een rol gespeeld, maar die verklaart niet alles. Ook de huidige krimp op de arbeidsmarkt is een belangrijke factor in deze stijging. We zien momenteel een demografische spanning op de markt. Bedrijven moeten namelijk hun inspanningen verdubbelen om gekwalificeerde kandidaten aan te trekken. Jongeren die aan de vooravond van hun carrière staan, begrijpen dat maar al te goed.

Wel merken we nog steeds verschillen tussen de diploma’s. Over het algemeen bedraagt het mediane loon voor iemand met een bachelordiploma € 2.820, een masterdiploma levert dan weer € 3.181 op. Ook de sector waarin de jongere aan de slag gaat, heeft een invloed op het loon. Als we verschillende sectoren onder de loep nemen, zien we bijvoorbeeld dat het mediane loon voor een jongere in de petrochemische sector tussen € 2.988 en € 3.679 varieert. In het bankwezen en de financiële sector ligt het loon tussen € 2.719 en € 3.665. Ook de IT-sector is het vermelden waard. IT is een van de bestbetaalde sectoren, met lonen die schommelen tussen € 2.610 en € 3.297 voor een jonge medewerker.

Extralegale voordelen

Goed om weten is dat we het tot nog toe enkel over het basisloon hadden. Maar een vergoeding omvat ook een aantal extralegale voordelen boven op het brutomaandloon. Een bedrijfswagen bijvoorbeeld is een zeer voordelig loonelement waarop maar liefst 42 % van de jongeren met een masterdiploma en 36 % met een bachelordiploma kan rekenen. De sector heeft natuurlijk een grote invloed op dit percentage. Zo zien we dat werkgevers in de IT-sector veel vaker een bedrijfswagen toekennen (72 %) dan ondernemingen in de petrochemische sector (18 %).

Tijd voor een aangepaste loonstrategie?

Bovenstaande trends wijzen op de noodzaak om goed over de loonstrategie na te denken. Zowel de interne als externe context hebben zeer zeker een grote invloed op de gewenste loonposities. Voor de bevolkingsgroep tussen 22 en 25 jaar, waar er soms een tekort is aan bepaalde soorten talent en die naar een zekere mate van financiële zekerheid streeft, is een goed doordachte aanpak belangrijker dan ooit. Maar die rewardstrategie mag zich niet tot financiële voordelen beperken en moet zeker ook niet-financiële voordelen omvatten (evenwicht tussen werk en privéleven, opleiding en ontwikkeling, voordelen thuis en op kantoor, mobiliteit enz.).

Over de auteur

Paul-Etienne Siegrist

Senior Manager Talent Management - Hudson

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs