6 geheimen van een succesvolle opdracht ad interim

Na een weloverwogen keuze tussen een permanente aanwerving en een interim-manager, kiest een bedrijf voor het laatste en verwacht dan ook snel resultaten te zien. Deze zes geheimen maken van elke interim management opdracht een groot succes.

Interim Management
09.10.2020
Dirk Smits

1. De juiste interim manager

De juiste match vinden, vormt de basis van een goede werkrelatie. Hudson gebruikt hiervoor een methode die uit drie stappen bestaat.

  1. Intake: De verwachtingen en behoeften van de organisatie worden in kaart gebracht, re Hierbij wordt rekening gehouden met de bekwaamheden, vaardigheden en de bedrijfscultuur. Dit resulteert in een gedetailleerde briefing.

  2. Screening: Met deze briefing in het achterhoofd screenen we vervolgens onze database om precies die interim manager te vinden, die het bedrijf de nodige toegevoegde waarde brengt. 

  3. Voorstel: De geselecteerde kandidaten xorden door Hudson uitgenodigd voor een eerste gesprek. Wanneer we overtuigd zijn de juiste match te hebben gevonden, bezorgen we u een beschijvend rapport. Vervolgens vindt een ontmoeting plaats tussen het bedrijf en de kandidaat.

Deze procedure neemt maximaal twee weken in beslag.

2. Goede afspraken maken goede vrienden

Na het selectieproces verschijnt de interim manager op het toneel en is het tijd voor actie. De interim managers van Hudson zullen steeds uit zichzelf een plan van aanpak opstellen, gebaseerd op hun waarnemingen na de eerste week. Indien dit niet het geval is bij andere providers, dan raden we u aan uw interim managers te vragen op deze wijze te werk te gaan. Zo kunt u samen zo goed mogelijk bespreken wat verwacht wordt en tegen wanneer.

Meestal gaat de interim manager redelijk snel aan het werk. Breng uw team tijdig op de hoogte van de nieuwe tijdelijke collega. Het is belangrijk dat iedereen in het team weet wat de functie en de taken van de interim manager zijn. Zo wordt een efficiënte start gegarandeerd en onnodige onrust voorkomen.

3. Groeipotentieel

Een interim manager wordt aangeworven omwille van zijn of haar kennis, ervaring en toegevoegde waarde. Zorg ervoor dat de interim manager zijn of haar potentieel volledig kan benutten door hem of haar verantwoordelijkheid en controle te geven. Om zaken te kunnen implementeren en de nodige verandering te brengen heeft de interim manager immers voldoende ruimte nodig.

Een interim manager wordt vaak ingezet omwille van zijn managementvaardigheden. Bied hem of haar dan ook de mogelijkheid om waar nodig (her-)structureringen door te voeren, op basis van concrete deliverables en een duidelijke context. Ga in dialoog met de interim manager en kijk wat nodig is om de veranderingen door te voeren, zoals ze besproken werden in het oorspronkelijke plan.

Een andere sterkte van interim managers is hun vermogen om snel risico's en gevaren op te sporen en onmiddellijk een oplossing aan te reiken op basis van ervaring en kennis. Een bedrijf kan hier veel voordeel uit te halen, door ervoor zorgen dat de interim manager in alle openheid input kan geven.

4. Communicatie is essentieel

Kom regelmatig samen met uw interim manager en zorg ervoor dat de provider ook telkens aanwezig is. Zonder feedback kan een interim manager niet de juiste beslissingen nemen binnen het bedrijf. Daarom is het ook belangrijk om het plan van aanpak regelmatig te herzien, te bespreken hoe de interim manager een implementatie wil afhandelen en tactieken te zoeken om bepaalde risico's te vermijden.

Het is belangrijk de vorderingen van de interim manager te delen en alles goed te documenteren.

5. De expertise omarmen

Kwalificaties en ervaring worden binnen een organisatie vaak als een bedreiging gezien. Maar omdat de interim manager geen enkele band heeft met het bedrijf, heeft hij of zij ook geen politieke agenda. En net daarom kan een bedrijf de interim manaer vragen om duidelijke informatie en een kritische mening over gelijk wat.

Acties gebaseerd op dergelijke informatie kunnen een grote impact hebben op het bedrijf of zullen misschien relevant zijn voor veranderingen in de toekomst. Een interim manager kan - indien nodig - ook impopulaire beslissingen nemen en ongemakkelijke waarheden vertellen. Maar die zijn altijd in het belang van het bedrijf.

6. De nalatenschap van een interim manager

Hoewel hun aanwezigheid waarschijnlijk maar van korte duur is, hebben interim managers een grote impact op het bedrijf en is er toch wel sprake van een nalatenschap. Het is dus belangrijk dat u hen vraagt om hun activiteiten zo gedetailleerd mogelijk te documenteren. Vraag hen gerust om elk beetje kennis te delen. Op die manier krijgen ze bevestiging en is het voor hen maar een kleine moeite om alle nodige informatie te verstrekken.

Conclusie

Wat de functie van de interim manager ook is of om welke reden hij of zij een opdracht in uw bedrijf, ook aanvaardt, zorg ervoor dat deze zijn of haar potentieel volledig kan benutten en een verschil kan maken. Denk aan wat Steve Jobs ooit zei: “Het heeft geen zin om slimme mensen aan te werven en hen te zeggen wat ze moeten doen. We werven slimme mensen aan, zodat zij ons kunnen zeggen wat we moeten doen.”

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs