De kost van een interim manager

Duur, overgekwalificeerd en kortstondig. Op het eerste gezicht lijkt moeilijk te geloven dat interim-managers waar bieden voor hun geld. De sector blijft echter jaar op jaar groeien. Veel bedrijven vinden het voor bepaalde opdrachten blijkbaar rendabeler om een interimkracht aan te werven dan een vaste werknemer. Hoe kunnen we deze tegenstrijdigheid verklaren? Hoe kan de aanwerving van een interim-manager rendabel worden?

Interim Management
19.11.2020
Karl Moeremans

Voordelen van een interim manager

Eerst en vooral mag u interim-managers niet verwarren met tijdelijk personeel of consultants. Interim-managers zijn hooggekwalificeerd en worden aangeworven voor een specifieke functie of een specifiek project. Consultants zijn ook wel voor een korte periode in dienst, maar hun functie beperkt zich vooral tot het verlenen van advies. Ze spelen geen actieve rol binnen het bedrijf. Tijdelijk personeel kan een oplossing zijn om in te spelen op een personeelstekort. Ten tweede houdt een interim-manager vaak meer voordelen in dan een vergelijkbare vaste medewerker en kan hij of zij een meer haalbare optie blijken.

  1. Interim-managers zijn experts met ongelooflijk veel vaardigheden, kennis en ervaring. Het zijn hooggekwalificeerde personen die veel bedrijven zich niet kunnen veroorloven, en die van pas komen wanneer een bedrijf niet kan wachten tot er iemand vast wordt aangeworven. Wanneer interim-managers de problemen aanpakken waar uw bedrijf mogelijk mee kampt, geven ze maar al te graag hun vaardigheden en kennis door. In dit opzicht heeft interim-management een prijskaartje op korte termijn maar een voordeel op lange termijn en een duurzaam effect.
  2. Interim-managers zijn onmiddellijk beschikbaar, terwijl het voor een interne functie maanden kan duren om de juiste kandidaat te vinden. Een opleiding of inwerkprocedure is overbodig voor interim-managers. Ze kunnen beginnen zonder ’inlooptijd‘, zodat het bedrijf kostbare tijd en geld bespaart.
  3. Interim-managers kunnen wijzen op problemen die voor u misschien onzichtbaar zijn geworden. Een interim-manager biedt een externe kijk en kan een nieuw licht werpen op vele aspecten van uw bedrijf. Nog een voordeel van interim-managers, is dat ze kunnen vergelijken met de ‘best practices’ die ze in andere bedrijven hebben gezien.
  4. Als buitenstaander zijn interim-managers waarschijnlijk eerlijker. Ze zijn maar voor een beperkte periode en voor een specifieke opdracht bij het bedrijf. De kans is kleiner dat ze afgeleid worden door andere verantwoordelijkheden. Ze hebben geen sterke band met het bedrijf en worden niet beïnvloed door de geschiedenis of cultuur van het bedrijf.
  5. De werkgever betaalt enkel het dagtarief van de interim-manager. Een interimkracht aanwerven, kan rendabeler zijn omdat u geen andere uitgaven hebt zoals aanwervings- of inwerkingskosten, vakantiegeld, een bedrijfswagen of pensioen.

De kosten van een interim-manager

De kosten van de aanwerving van een interim-manager hebben we al uitvoerig besproken. Laten we nu een stapje verder gaan en aan de hand van een praktisch voorbeeld achterhalen of interim-management al dan niet te duur is.

Een bedrijf heeft dringend een senior Operations Director nodig maar heeft niemand die deze functie op zich kan nemen. De functie vacant laten, kan een groot risico inhouden voor de integriteit van het bedrijf. Wat is de beste oplossing: een vaste aanwerving (A) of interim-management (B)?

Voor deze oefening vergelijken we het volledige loonpakket van een vaste medewerker met het dagtarief (alles inbegrepen) van een interim-manager. Als we de evaluatie beperken tot een vergelijking van de kosten, zien we een duidelijk financieel verschil in het voordeel van een vaste medewerker. Een interim-manager valt ongeveer 25% duurder uit. Voor een eerlijke en relevante vergelijking moeten we echter veel meer aspecten in aanmerking nemen:

  • Aanwervingskosten: voor een vergelijkbare functie lopen de aanwervingskosten gemakkelijk op tot € 30 000 (afgeschreven over 4 jaar).
  • Ontslagkosten: voor interim-managers gelden opzegperiodes van één maand, ongeacht hoelang ze bij uw bedrijf gewerkt hebben. Voor een vast personeelslid komt dit al snel duurder uit (afschrijving over 4 jaar, wat overeenkomt met 6 maanden loon).
  Werknemer Interim Manager
  Maand Jaar Dag Maand
Brutoloon 7.500 104.400    
Bonus 20% 1.400 19.488    
Loonkosten 3.204 44.600    
ntto-onkostenvergoeding 250 3.000    
bedrijfswagen 100 12.000    
groepsverzekering 700 8.400    
maaltijdcheques 120 1.440    
honorarium     1.000 22.000
TOTAAL   193.328   242.000
      125%
Aanwerving 625 7.500    
Ontslag 1.088 13.050    
TOTAAL   213.878   242.000
      113%  

*op basis van 11 actieve maanden/jaar

Als we deze kosten opnemen in de vergelijking, bedraagt het verschil nog maar 13%. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met enkele belangrijke niet-financiële aspecten:

  • Onmiddellijke inzetbaarheid: interim-managers kunnen in maximaal twee weken actief zijn (zoeken, aanwerven en opstellen van contract inbegrepen). De zoektocht naar een vast personeelslid kan daarentegen al snel 3 tot 6 maanden of langer in beslag nemen. In de tabel zijn de gemiddelde maandelijkse kosten weergegeven.
  • Expertise: interim-managers zijn ervaren experts in hun domein en kunnen bijgevolg een onmiddellijke impact hebben.

En als er uiteindelijk niets wordt gedaan en de functie openblijft, zal dit uiteraard ook veel geld kosten voor het bedrijf. En ook al is dit cijfer slechts pro memoria, toch mogen we het niet uit het oog verliezen.

Conclusie

Hoewel interim-managers ongetwijfeld duurder zijn, kunnen ze bedrijven waar bieden voor hun geld. Dankzij hun onmiddellijke inzetbaarheid en expertise zijn ze vaak een meer haalbaar alternatief voor een vaste aanwerving.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs