DEI: inzicht in de perspectieven van de HRD’s

Voor het negende jaar op rij, hebben Vlerick Business School en Hudson een HR Barometer ontwikkeld om de trends en uitdagingen in HR in België te onderzoeken. Dit doen we aan de hand van een bevraging van de HR-managers en HR-directors van toonaangevende for-profit organisaties in België. Wat is de huidige stand van zaken in het Belgische HR-landschap? Welke domeinen vormen de belangrijkste prioriteiten en uitdagingen op vlak van HR? Elk jaar wordt in de HR barometer ook een hot topic in HR onder de loep genomen. Voor deze editie lag de focus op Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie (Diversity, Equity & Inclusion of DEI). Hoe benadert HR in België DEI? En zijn onze HR-departementen daar klaar voor? Wat gaat de toekomst brengen?

General
17.05.2023
Ellen Volckaert

HR focus op het aantrekken en behouden van Talent

Het voorbije jaar bleven domeinen zoals Leiderschapsontwikkeling, Employer Branding en Welzijn hoog op de agenda staan, maar Selectie & Rekrutering kwam opnieuw naar boven als de absolute topprioriteit. In combinatie met het feit dat Retentie dit jaar de grootste stijger is op vlak van prioriteiten (opgeschoven naar de top 5), is het toch duidelijk dat HR momenteel de focus legt op zowel het aantrekken als het behouden van nieuw talent.

Binnen HR zijn er heel veel sterke punten maar als de HR-leiders moeten aangeven waar ze het meeste vertrouwen in hebben en wat ze goed beheersen, zijn Welzijn, Arbeidsverhoudingen, Teamwerk en Selectie & Werving de domeinen die ze aanhaalden. Aangezien Selectie & Werving opnieuw bovenaan de lijst staat, kan dit als een duidelijke sterkte worden beschouwd, met zowel een hoge prioriteit als een hoge beheersing.

Ruimte voor verbetering

Toch zien we nog een aantal verbeterpunten. Hoewel domeinen als Employer Branding en Digitale Transformatie hoog op de to do-lijst staan, zijn HR-leiders van mening dat het nog wat extra inspanningen zal vergen om deze tot het gewenste niveau te brengen. Geleidelijk aan wordt er meer prioriteit gegeven aan Diversity, Equity & Inclusion (DEI), waardoor dit een extra aandachtspunt wordt voor HR. HR-leiders geven toe dat ze toch wel moeite hebben met het nemen van effectieve maatregelen in verband met DEI.

Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie (DEI)

HR-leiders zijn het eens over het belang van DEI, dit is een onderwerp dat bepalend is voor het voortbestaan van hun organisaties en het moet tevens ook een belangrijk onderdeel van hun missie zijn. Weinig organisaties zijn op vandaag echter tevreden met de resultaten van de huidige DEI-acties. Er werden al enkele initiatieven genomen, maar nog te veel op ad-hoc basis en deze zijn dan voornamelijk gericht op Communicatie/Campagnes en bevragingen over de Inclusie van Werknemers. Het structurele verhaal zit nog onvoldoende ingebakken in de huidige organisaties.

Maar ook de strategische inbedding van DEI is in de meeste organisaties voor verbetering vatbaar. Ook al gaven veel HR-leiders aan dat DEI een belangrijk onderdeel van hun missie is, toch moeten er nog meer structurele initiatieven gepland worden en investeringen volgen. Bovendien gaf slechts 36% van de organisaties aan een apart budget voor DEI te hebben.

Organisaties investeren doorgaans in DEI omdat zij vinden dat dit hun morele verantwoordelijkheid is en minder vóór andere drijfveren zoals toegang tot talent en vaardigheden, betere bedrijfsresultaten en bedrijfsimago.

Over de HR Barometer

De HR Barometer is een jaarlijks initiatief van Vlerick Business School en Hudson. Deze online enquête werd afgenomen bij de HR-managers en HR-directors van de grootste for-profit organisaties in België. In totaal namen 111 organisaties deel aan het onderzoek, die samen meer dan 321.000 mensen tewerkstellen. Dit onderzoek werd geleid door Ellen Volckaert (Hudson Benelux) en Professor Dirk Buyens (Vlerick Business School).

Meer informatie?

Download de volledige HR Barometer paper 2023.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs