Hoe HRD's denken over de toekomst van werk

Voor het achtste jaar op rij hebben Vlerick Business School en Hudson de HR Barometer ontwikkeld om de trends en uitdagingen in HR in België te onderzoeken. Dit doen we aan de hand van een bevraging van de HR-managers en Directors van België's toonaangevende for-profit organisaties. Dit jaar legden we extra focus op de Toekomst van Werk. Wat is de huidige stand van zaken in het Belgische HR-landschap? Welke domeinen vormen de topprioriteiten en uitdagingen op HR-vlak? En wat brengt de toekomst?

General
21.06.2022
Benoit Marchand

Prioriteiten en meesterwerken

Het voorbije jaar bleven domeinen als Welzijn, Engagement en New Ways of Working hoog op de agenda staan, maar Selectie & Rekrutering was duidelijk de topprioriteit. In termen van gepercipieerd meesterschap vonden HR-leiders dat hun departementen het meest bekwaam waren in domeinen zoals Industriële Relaties, Welzijn en Compensatie & Voordelen. Selectie en rekrutering kwamen echter opnieuw als beste uit de bus.

HR kan trots zijn op zijn vele sterke punten. Domeinen waarvan de HR-leiders aangeven dat ze een hoge prioriteit hadden en ook goed beheersten, zijn Welzijn, Compensatie & Voordelen, en Werving & Selectie. Toch zijn er nog enkele verbeterpunten. HR leiders zijn van mening dat domeinen als Talent Management, Employer Branding en Retentie - hoewel hoog op de to-do lijst - nog wat werk vergen om ze op het gewenste niveau te brengen.

In vergelijking met vorig jaar normaliseert het prioriteitenniveau zich, waardoor de druk op HR-afdelingen enigszins afneemt. HR probeert zich te heroriënteren en meer prioriteiten te stellen in plaats van alles tegelijk te willen aanpakken.

Strijd om talent binnen te halen

Een opvallende trend is echter de aanhoudende strijd die HR ondervindt om het juiste talent te vinden en te behouden voor de organisatie. Met Retentie en Employer Branding als een van de hoogste stijgers in prioriteit, en met Engagement en Talent Management dat een daling in beheersing laat zien sinds vorig jaar, wordt het duidelijk dat het veiligstellen van talent een steeds moeilijkere taak wordt voor HR. Werving & Selectie is voor het komende jaar de hoogst geplande prioriteit.

De Toekomst van Werk

HR-leiders voelen zich vrij zeker als het gaat om de Toekomst van Werk, aangezien de meesten hun HR-afdelingen als koplopers beschouwen en geloven dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst.

Aangezien investeringen in technologie het mogelijk zullen maken om bepaalde HR-processen meer te automatiseren, zal de Toekomst van Werk ertoe leiden dat HR meer een strategische rol en een coachende rol zal spelen, in plaats van een administratieve rol. Technologie zal ook worden gebruikt om rollen en taken te definiëren, opleidingsmogelijkheden te bieden en nieuw talent aan te werven en te selecteren.

Hoewel de meeste HR-leiders het erover eens zijn dat werknemers in de toekomst heel andere vaardigheden nodig zullen hebben, blijven de investeringen in herscholing, bijscholing en outskilling een beetje achter. Een gebrek aan middelen, het verkrijgen van buy-in van leiders en het aanpassen van formele procedures zijn enkele van de belangrijkste obstakels die HR moet overwinnen om zich aan te passen aan de nieuwe wereld van werk.

Over de HR Barometer

De HR Barometer is een jaarlijks initiatief van Vlerick Business School en Hudson. Deze online enquête werd afgenomen bij de HR-managers en directors van de grootste for-profit organisaties in België. In totaal namen 115 organisaties deel aan de enquête, die samen meer dan 320 000 mensen tewerkstellen. Dit onderzoek werd geleid door Ellen Volckaert (Hudson) en professor Dirk Buyens (Vlerick Business School).

Meer informatie?

Download de volledige HR Barometer paper 2022.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs