Gedrag

Simulatie-oefeningen voorspellen het te verwachten gedrag van kandidaten in bepaalde professionele situaties. Zo kunt u medewerkers identificeren met het potentieel om een rol succesvol op te nemen.

Gedrag & prestatie

‘De mens is een gewoontedier.’ Onze hersenen voortdurend zoeken naar manieren om onze inspanningen te beperken, en laten daardoor ons gedrag deels afhangen van gewoonten en patronen. Een situatie op precies dezelfde manier benaderen als we een vorige keer reeds gedaan hebben, zorgt er immers voor dat we geen nieuwe manier van reageren hoeven te bedenken en heel wat energie kunnen uitsparen. Slim toch?

De manier waarop mensen spontaan handelen als reactie op hun omgeving en op anderen, zal echter in grote mate bepalen hoe ze binnen een bedrijf functioneren en in hoeverre ze de doelstellingen van hun functie halen. Als werkgever heeft u er dus alle belang inzicht te krijgen in het gedrag dat u van uw medewerkers kunt verwachten in bepaalde professionele situaties.

Gedrag voorspellen

Menselijk gedrag valt dus te voorspellen. Gedrag op een correcte manier meten, is daarentegen een uitdaging. Het volstaat uiteraard niet om kandidaten in gelijk welke situatie simpelweg te gaan observeren. Daarom plaatsen onze simulatie-oefeningen hen in relevante, objectieve en job-gerelateerde situaties, om u direct inzicht te geven in het gedrag van een persoon. Hoe reageren kandidaten in realistische werkscenario’s en welk gedragingen kunnen we van hen verwachten in een toekomstige werkomgeving?

Passen deze bij de verantwoordelijkheden van hun functie, bij de teamdynamiek of bij de bedrijfscultuur? Simulatie-oefeningen laten ons toe een duidelijk beeld te vormen van iemands competenties en toekomstige werkprestaties.

Realistische praktijksimulaties

Onze simulatie-oefeningen zijn steeds gecontextualiseerd en verwijzen naar specifieke professionele settings die herkenbaar zijn voor kandidaten. Zo vermijden we mogelijke culturele invloeden die de prestaties en intrinsieke competenties van een kandidaat kunnen verstoren. Bovendien besteden wij zo veel mogelijk aandacht aan diversiteit in de inhoud. We zorgen voor een divers beeld van personen die voorkomen in de oefeningen op vlak van geslacht, leeftijd, cultuur, nationaliteit, namen en persoonlijkheid. Zo vermijden we zo veel mogelijk stereotypering. Ook houden we rekening met personen met een beperking, zodat ook zij zonder moeilijkheden de simulatie-oefeningen kunnen afleggen.

Onze simulatie-oefeningen bestaan in verschillende vormen: analyse en presentatie-oefening, rollenspel, groepsoefening, (niet elektronische) postbakoefening, case studies, en speed rollenspelen. Afhankelijk van de te meten competenties en het functieniveau (van arbeider tot senior manager), zijn de complexiteitsgraad, de inhoud en de context van elke simulatie-oefening aangepast, zodat we een optimale en relevante ervaring kunnen bieden aan elke kandidaat.

Gedrag & wetenschap

Hudson investeert sinds jaar en dag in de ontwikkeling van knowhow en expertise op het gebied van simulatie-oefeningen. Ze maken een cruciaal onderdeel uit van onze Assessment Centers. Bij het ontwikkelen van simulatie-oefeningen hanteren wij een strikte methodologie, die een optimale kwaliteit van de oefeningen garandeert.

Daarnaast bevatten de oefeningen een gedragsmatige component, zodat de voorkennis van de kandidaten zo min mogelijk wordt bevoordeeld. Ook standaardisatie is een kernelement van een kwalitatief assessment: zo zijn voorbereidingstijd, instructies en afname van simulatie-oefeningen voor alle kandidaten identiek.

Een simulatie oefening op maat van uw organisatie?

Hudson is zeer bedreven in het ontwikkelen van simulatie-oefeningen volledig op maat van de klant. Wij zetten bij dit proces sterk in op een partnership met onze klant en werken rechtstreeks in co-creatie met u en uw organisatie. Daarnaast zorgen wij bij een dergelijk maattraject voor optimale begeleiding en ondersteuning tijdens de ontwikkeling, maar ook voor uitgebreide training over hoe de oefening af te nemen en te beoordelen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs