Situationeel Inzicht

Onze elektronische assessment oefeningen geven een automatisch en objectief beeld van de keuzes die uw medewerker of kandidaat maakt in bepaalde situaties, en of die matchen met de functie of uw organisatiewaarden.

Werksituaties simuleren

Hoe komt u te weten of een potentiële medewerker bepaalde acties zal nemen die aanleunen bij de verwachte competenties voor de functie of bij de waarden die voor uw organisatie cruciaal zijn?

De inleving in de functie of professionele context vormt hierbij een belangrijk aspect: hoe gaan kandidaten of medewerkers om met specifieke situaties die zich kunnen voordoen in hun nieuwe job? Maar hoe kan je dit snel en efficiënt gaan simuleren? Je kan uiteraard niet iedereen effectief laten meedraaien on the job, of observeren in verschillende situaties.

Onze e-assessments kunnen hierop een antwoord bieden: via een online en gebruiksvriendelijk format worden concrete en realistische werksituaties voorgelegd. De deelnemer kan dan aangeven welke van de voorgelegde reacties op de situaties hij meer of minder geschikt vind of zelf zou verkiezen.

Het laat u toe om de verkozen acties van de kandidaat of medewerker op deze situaties objectief en automatisch te evalueren. Op die manier kan u inschatten of deze persoon weet welke reacties gepast zijn, in lijn met wat verwacht wordt in de functie.

Competenties of organisatiewaarden meten

Het e-assessment leert ons meer over het procedureel inzicht in competenties of waarden van de kandidaat of medewerker. Kiest men in werksituaties voor acties die tot een bepaald resultaat leiden, die als rolmodel gelden voor de te meten competentie, of net niet? Weet men wat men zou moeten doen in bepaalde situaties? Nemen we de competentie ‘samenwerken’ als voorbeeld, dan gaat het assessment na of de kandidaat weet dat het in de voorgelegde situaties belangrijk is om anderen actief te betrekken, input van anderen te verzamelen, te luisteren naar anderen in het team, … en hiervoor dus consistent de acties kiest die hiertoe bijdragen.

De assessments kunnen ook helpen om het bewustzijn van medewerkers rond de functie te vergroten en bepaalde kernwaarden in te schatten. Het is een manier om toekomstige medewerkers al van bij de rekrutering vertrouwd te maken met situaties die in de functie kunnen voorkomen en waarden aan te tonen die voor uw organisatie cruciaal zijn.

Onze tools in huis halen?

Geef uw HR-team de beste tools om het potentieel van een (kandidaat-)medewerker aan te boren en optimaal in te zetten. Alle Hudson HR-tools kunnen aangekocht worden. Wij voorzien ook telkens de nodige opleiding om uw eigen medewerkers vlot met de tools te leren werken, de data correct te interpreteren en er de juiste acties aan te koppelen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs