Lopende Studies

Het Hudson Reward team onderzoekt jaarlijks de verloning van Belgische werknemers in verschillende sectoren. Deze studies leveren relevante data en analyses op waaruit HR-professionals kunnen putten voor het opstellen en onderhouden van hun loonbeleid. Hieronder vindt u een handig overzicht van de lopende studies.

Top Executive Salary Survey

Om de twee jaar voert het Reward Team een onderzoek naar de vergoedingen van directieleden in de Belgische markt. De studie focust op de gangbare salarissen, het beleid inzake variabele verloning en de verschillen tussen zelfstandigen en directieleden in bediendestatuut. 

Deelname voor deze studie is reeds afgelopen. Resultaten volgen.

Whitepaper 2022 - Insured Benefits

Jaarlijks houden wij een kwalitatief onderzoek naar een actueel thema. Dit jaar ligt onze focus op verzekerde voordelen, waarbij we inzichten willen verwerven in het organisatiebeleid inzake verzekerde voordelen binnen Belgische organisaties.

Deelname voor deze studie is reeds afgelopen. Resultaten volgen.

Salarisstudie Arbeiders

Parallel met onze generieke salarisstudie, onderzoeken wij voor de tweede maal de salarissen van arbeidersprofielen. Hiervoor brengen wij de verloning en premies van geschoold technisch personeel in kaart.

Deelname voor deze studie is reeds afgelopen. Resultaten volgen.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs