20/11/2023 9:19:56 1000 Brussel

Adviseurs


 • Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
 • 1000 Brussel
 • Energy and Utilities
 • Onbepaalde duur
 • Contractueel
 • Voltijds
Solliciteer nu

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid en werd opgericht op 10 januari 2000 op basis van twee wetten van 29 april 1999. Op die manier zette de Belgische wetgever de richtlijnen van het Europese Parlement en de Raad om naar Belgisch recht.

De CREG heeft een dubbele taak. Enerzijds houdt zij toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Anderzijds waakt de CREG erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen. Zij heeft ook een adviserende taak ten overstaan van de overheid. Meer informatie op www.creg.be.

De CREG voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. In samenwerking met de selectieverantwoordelijken bij Hudson voorziet de CREG in een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd, handicap of andere spelen geen rol bij het meten van je competenties. Sommige woorden in onze job omschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Het Directiecomité van de CREG wenst de Directie Technische Werking van de Markten te vervolledigen met  

Adviseurs

Jobinhoud:

 • Je maakt deel uit van een team dat verantwoordelijk is voor het toezicht op de werking van de groothandelsmarkten voor aardgas, koolstofneutraal gas en elektriciteit (productie, transmissie, handel, voorraad en levering).
 • je volgt de ontwikkelingen op het gebied van de marktmechanismen voor elektriciteit en aardgas op.
 • U volgt de ontwikkelingen op van het Europese regelgevingskader voor elektriciteit, aardgas en koolstofneutraal gas.
 • Je werkt samen met de Belgische overheid, leden van andere Europese regulatoren en ACER op het vlak van de Europese integratie van de elektriciteits- en aardgasmarkten; je levert nuttige input in je domein op vergaderingen en je verdedigt de standpunten van de CREG op een onderbouwde en overtuigende manier.
 • Je analyseert marktgegevens en gebruikt deze analyses om studies, adviezen, voorstellen en beslissingen te ondersteunen en op te stellen.

Profiel:

 • Je hebt een Master-diploma in één van de volgende richtingen: burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, handelsingenieur of (toegepaste) economie.
 • Gezien de tweetalige omgeving en Europese context, heb je idealiter een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
 • Je bent bekwaam in Microsoft Office (Outlook, Word, Excel).
 • Je werkt nauwkeurig, resultaats- en oplossingsgericht en respecteert deadlines. Je beschikt over goede redactionele vaardigheden en kunt (binnen een afsprakenkader) zowel autonoom als in team werken. Je bezit sterke interpersoonlijke vaardigheden en bent bekwaam tot samenwerking in een multidisciplinair en internationaal team van ingenieurs, economen en juristen.
 • Je maakt graag kwaliteitsvolle studies/analyses, en weet hiertoe informatie te analyseren, te beoordelen en te integreren op een wetenschappelijk onderbouwde wijze. Je weet de verzamelde en geanalyseerde informatie op een bevattelijke wijze samen te vatten voor interne besluitvorming en externe communicatie.
 • Kennis van data-analyse methodes en van een informaticataal (Power BI, R, SAS, …), alsook een eerste werkervaring of enige affiniteit met de energiesector vormen een pluspunt, doch zijn NIET noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen.

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur (conform de wet van 3 juli 1978) en een verloningspakket vergelijkbaar met de privésector (inclusief een pakket extralegale voordelen).
 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waar je kan evolueren binnen een dynamisch en flexibel werkkader dat aandacht schenkt aan een goede work-life balans.
 • Je krijgt een degelijke interne opleiding en kansen om je verder te ontwikkelen door het volgen van externe opleidingen. Je zal de gelegenheid krijgen om je kennis te ontwikkelen, zodat je een expert wordt in de materie die je zal behandelen .
 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten in hartje Brussel, op wandelafstand van het openbaar vervoer.

Procedure:

 • Stuur je uitgebreide motivatiebrief samen met je CV ten laatste op 31 december 2023 naar hr@creg.be. Gelieve de knop "Solliciteer nu" niet te gebruiken.
 • Op basis van een vergelijkende CV-screening zullen de meest geschikte kandidaten (maximum 15) uitgenodigd worden voor online psychotechnische proeven via het selectiebureau Hudson begin januari, waarna (op basis van die proeven) de 6 meest geschikte kandidaten doorgaan naar de volgende fases in de selectieprocedure bij de CREG (voorzien vanaf 15 januari 2024).

Geïnteresseerd?

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs