26/05/2023 9:42:17 4000 Luik

Directeur


 • Proefbank voor Vuurwapens
 • 4000 Luik
 • Industry and Manufacturing
 • Onbepaalde duur
 • Vast contract
 • Voltijds
Solliciteer nu

De Proefbank voor Vuurwapens is een unieke instelling in België. Deze in Luik gevestigde instelling van openbaar belang heeft een vijftiental mensen in dienst. Haar opdracht is tweeledig: de veiligheid van de gebruikers en de openbare veiligheid waarborgen door de naleving van de internationale en nationale normen en voorschriften inzake de keuring en certificering van vuurwapens. Ze staan dus garant voor de controle en conformiteit van de in België geproduceerde of ingevoerde vuurwapens. Het voert een breed scala aan activiteiten uit, waaronder het testen van kleine vuurwapens, het controleren van munitie, het goedkeuren, traceren, neutraliseren en vernietigen van vuurwapens.

Meer info

Functie

 • Als directeur van de Proefbank voor Vuurwapens (BE) rapporteert u aan de Raad van Bestuur, het uitvoerend orgaan. Uw rol bestaat erin het dagelijks beheer van de activiteiten van de instelling te sturen en te optimaliseren.
 • Samen met de Raad van Bestuur vertaalt u het strategisch plan in een jaarlijks actieplan en legt u operationele doelstellingen op korte en lange termijn vast.
 • U begeleidt en coördineert de organisatie van de verschillende operationele afdelingen (atelier, laboratorium, vernietiging, administratie en boekhouding).
 • U communiceert met het personeel over de doelstellingen waaraan zij werken en zorgt in het algemeen voor een gunstig sociaal klimaat.
 • U ziet toe op de goede werking van de ECB wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening en de naleving van de geldende procedures en voorschriften. U streeft naar voortdurende verbetering.
 • U zorgt voor een perfecte samenwerking en coördinatie met je externe klanten, de Raad van Bestuur en stakeholders (toezichthouders, overheidspartners en nationale en internationale instanties waaronder het CIP - International Permanent Commission).
 • U staat in voor de rentabiliteit van het bureau, voor een gezond financieel beheer, voor het bepalen van tarieven voor opdrachten en voor het opstellen van begrotingen ter goedkeuring door de Raad van Bestuur.
 • U stelt regelmatig diverse verslagen op en doet strategische aanbevelingen.

Profiel

 • U hebt een masterdiploma dat past bij de aard van de functie en/of u hebt aantoonbare ervaring op het gebied van ballistiek gekoppeld aan activiteitenbeheer.
 • U hebt ten minste vijf jaar ervaring met het beheer van een technische eenheid, met inbegrip van teambeheer en economisch beheer.
 • U hebt ervaring met het beheer van multidisciplinaire teams.
 • U hebt een goede kennis van de regelgeving inzake wapenhandel, wet van 8/6/2006.
 • U beschikt over erkende technische vaardigheden op het gebied van de veiligheid van vuurwapengebruikers en missies van algemeen belang.
 • U beschikt over uitstekende organisatorische en interpersoonlijke vaardigheden.
 • U hebt een analytische geest, bent nauwgezet en leeft de ethische regels, waaronder vertrouwelijkheid, nauwgezet na.
 • U bent een leider, een goede communicator en een klantgericht persoon.
 • U spreekt vloeiend Frans en hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (min. B2), zowel mondeling als schriftelijk. U heeft ook een goede kennis van het Engels.

Aanbod

 • De kans om aan de slag te gaan bij een organisatie die uniek is in België.
 • Internationaal erkende expertise.
 • Een job die technische expertise, interpersoonlijke vaardigheden en operationeel management combineert.
 • Een uitgebreid salarispakket.

Geïnteresseerd?

Contacteer uw consultant

Olympia Samyn

+32 496 20 53 20

Solliciteer online

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs