Sustainability

Voor Hudson gaat het genereren van duurzame groei hand in hand met het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hudson streeft om met verschillende activiteiten een zo positief mogelijke maatschappelijke impact te hebben. Er werden drie belangrijke pijlers gedefinieerd in ons sustainability-beleid: people, planet en prosperity.

Transitie naar een duurzame toekomst

Menselijke waardigheid voorop

Bij Hudson vertrekt alles vanuit authentieke relaties. Daarom hebben we niet alleen een eigen , maar sloten we ons ook aan bij het UN Global Compact, een strategisch beleidsinitiatief voor organisaties die zich inzetten om hun activiteiten af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes. Het gaat om principes op vlak van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Waardig werk is immers cruciaal om duurzame ontwikkeling te realiseren. Denk hierbij aan economische welvaart, gendergelijkheid, ecologie, sociale inclusie en ethisch zakelijk gedrag.

Hudson wordt hierop periodiek beoordeeld en in 2020 beloonde Ecovadis, de grootste leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven, ons met het gouden label. Dit betekent dat Hudson zich op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inkopen bij de top 5% van bedrijven mag rekenen.

Zorgdragen voor leefomgeving

Om zorg te dragen voor onze planeet en onze ecologische voetafdruk te verkleinen, worden verschillende initiatieven genomen binnen Hudson. Zo werd er onder andere een taskforce opgericht om de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Medewerkers uit alle business lines kunnen meedenken en de voortgang bewaken, zodat onze ambities niet alleen top-down maar ook bottom-up benaderd en gedragen worden. De focus op de leefomgeving en het klimaat loopt parallel met enkele nauwverwante strategische trajecten.

  • Digitalisering. Onze digitale strategie is een belangrijke schakel binnen het uitbouwen van de duurzaamheidsmentaliteit bij Hudson. Kandidaten kunnen bijvoorbeeld vanop afstand (zonder transport) en digitaal (zonder papier) deelnemen aan Assessment of Development Centers. Ook het digitaal organiseren van bijeenkomsten met klanten sluit hierbij aan.
  • Mobiliteit. Op vlak van mobiliteit heeft Hudson in 2020 het mobiliteitscharter ondertekend. Het charter toont onze ambities om de mobiliteitsstrategie in de toekomst aan te passen, met de introductie van onze elektrische poolauto en het vormgeven van een hybride telewerkbeleid als eerste stappen.
  • Huisvesting en leveranciers. Hudson ontwikkelde een beleid rond duurzame kantoren, gekoppeld aan een duurzaam aankoopbeleid. Zo zijn de meeste van onze kantoren gevestigd in duurzame gebouwen en definiëren we in ons aankoopbeleid duidelijke verwachtingen ten aanzien van leveranciers om optimaal in te zetten op lokale aankopen, sociaal ondernemerschap en afvalbeheer.

Oog voor welzijn en welvaart

Sinds 2018 maakt Hudson deel uit van The Shift. Dit Belgisch ontmoetingspunt voor duurzaamheid verenigt leden en partners om de transitie naar een duurzamere samenleving en economie te realiseren. Er worden inzichten gedeeld over de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties binnen een zakelijke context. Via dit duurzaamheidsnetwerk houden we ons op de hoogte van verdere mogelijkheden om onze maatschappelijke impact te versterken.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs