Redeneervermogen

Onze redeneertesten geven inzicht in het cognitief vermogen en potentieel van uw medewerker of kandidaat, wat nauw samenhangt met toekomstige werkprestaties.

Objectief in kaart brengen

Het vermogen om te redeneren  gaat over de manier waarop we informatie analyseren, verwerken en opnemen. Zo gebruiken we dagelijks ons redeneervermogen in de werkomgeving. Onder meer bij het uitvoeren van taken, wanneer we een probleem moeten oplossen, wanneer we te maken krijgen met een onverwachte of nieuwe situatie. We zien dat redeneervermogen  nauw samenhangt met werkprestaties. Het is dus belangrijk dat we dit op een objectieve manier in kaart kunnen brengen.

Verschillende redeneertesten

Afhankelijk van het type informatie dat we verwerken, activeren we andere hersencellen. Zo kan een medewerker enerzijds sterk zijn in het analyseren van cijfers, maar anderzijds meer moeite hebben om de juiste verbanden te leggen op basis van tekstuele informatie.

Om het redeneervermogen gericht te kunnen meten, ontwikkelde Hudson verschillende types redeneertesten:

  • De Abstract Reasoning Ability test peilt naar hoe iemand omgaat met een probleem van abstracte aard, waarvoor men niet kan terugvallen op voorgaande ervaring of kennis. Het is een goede indicator van leerpotentieel.
  • De Numerical Reasoning Ability test brengt in kaart hoe iemand omgaat met cijfermatige informatie.
  • De Verbal Reasoning Ability test meet hoe iemand omgaat met tekstuele, geschreven informatie.

Daarnaast bieden we ook redeneertesten aan die focussen op specifieke vaardigheden, zoals ruimtelijk inzicht, planning skills, nauwkeurigheid, of technisch inzicht.

Alle testen hanteren eenzelfde format waarbij de deelnemer geconfronteerd wordt met een probleemstelling en het juiste antwoord moet aanduiden via multiple choice.

Aangepast aan functieniveau

Onze generieke redeneertesten zijn beschikbaar op 4 niveaus (van arbeider tot senior manager), waarbij niet alleen de complexiteitsgraad maar ook de inhoudelijke context van de vragen is aangepast aan het functieniveau. Dit maakt het voor uw organisatie mogelijk om de testen te gebruiken voor een brede range van functies en zorgt  voor een optimale ervaring bij de kandidaat.

Hoge voorspellende waarde

Wetenschappelijk onderzoek toont duidelijke verbanden tussen de resultaten op de redeneertesten en de eigenlijke job performance. Zo zijn redeneertesten als individuele tool één van de beste voorspellers voor taakgerichte performance op het werk. Het resultaat van een redeneertest voorspelt ons niet of iemand iets graag doet, of ze de nodige technische bagage of ervaring hebben. Het leert ons wel waar men cognitief toe in staat is en of men potentieel heeft om bij te leren.

Cognitief denkvermogen

De individuele resultaten op de redeneertesten worden vergeleken met een normgroep om correct te kunnen inschalen hoe capabel iemand is. Het rapport vertelt u niet enkel hoe sterk iemand is in het verwerken van informatie, maar ook of die persoon snel en/of accuraat is te werk gegaan. Deze extra inzichten bieden meer diepgang in uw interpretatie en laten toe om mogelijke ontwikkelingspunten in de werkstijl van de (kandidaat-)werknemer te detecteren.

Diverse rapporten

We kunnen u enerzijds een brede waaier aan gedetailleerde rapporten aanbieden bestemd voor HR-experten die getraind zijn in het hanteren van de Hudson-methodologie. Maar anderzijds hebben we  ook laagdrempelige rapporten , voorzien van coaching tips en ontwikkelingsadvies. Zo kan de deelnemer genieten van een boeiende ervaring, die uw merk en imago alleen maar zal versterken.

Onze tools in huis halen?

Geef uw HR-team de beste tools om het potentieel van een (kandidaat-)medewerker aan te boren en optimaal in te zetten. Alle Hudson HR-tools kunnen aangekocht worden. Wij voorzien ook telkens de nodige opleiding om uw eigen medewerkers vlot met de tools te leren werken, de data correct te interpreteren en er de juiste acties aan te koppelen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs