Interim Manager, to be or not to be?

De Interim Management markt is in volle beweging en laat indrukwekkende groeicijfers zien. Verwacht mag worden dat de arbeidsmarkt nog verder zal flexibiliseren en dat de behoefte aan specialisten verder zal toenemen.

Interim Management
10.03.2022
Karl Moeremans

Evolutie van de markt

Wie vandaag naar de arbeidsmarkt kijkt, ziet dat een aantal patronen zich duidelijk aftekenen:

  • De markt richt zich in een snel veranderend landschap meer en meer op een flexibele inzet van arbeid, zeker op managementniveau.
  • Opdrachten overstijgen over het algemeen met verve de loutere continuïteit en zijn bijzonder projectmatig geworden, wat de missie automatisch veel boeiender maakt.
  • Mede door bovenvermelde punten is de duurtijd van Interim Management opdrachten in de voorbije jaren behoorlijk gestegen. Een gemiddelde van 7 tot 9 maanden is een voorzichtige schatting. Zeer vaak zien we langer lopende opdrachten.
  • Hoewel een rijke ervaring cruciaal is en blijft, toch zie je ook dat de gemiddelde leeftijd van Interim managers daalt. Instappen vanaf 40 tot 45 jaar is gemeengoed geworden.

Dit zijn maar enkele factoren die er, samen met de ronduit imposante groei van de Interim management markt, voor zorgen dat de aantrekkelijkheid van ‘de tijdelijke manager’ verder toeneemt. Het is de logica zelve dat velen zich vandaag de vraag stellen of het wel een goed idee is om nu de stap te zetten. Verstandig, want sommigen wagen de sprong zonder er ernstig over na te denken, of grondige zelfreflectie. Deze belangrijke stap wordt al te vaak genomen zonder goede voorbereiding. Het adagio lijkt dan vaak: “we zullen wel zien”, een absoluut verkeerde insteek. Immers: “Wie vergeet zich voor te bereiden, bereidt zich voor te worden vergeten.”

Interim manager worden: zeker weten?

Op basis van voorgaande zaken én jarenlange ervaring, ontstond de idee om een aantal overwegingen op een rij te zetten voor wie interim manager wil worden.

  1. Ervaring

Een cruciaal punt. Zonder ervaring in één of meerdere vakgebieden en/of sectoren, loont het niet de moeite om de stap naar Interim Manager zelfs maar te overwegen.

Als een bedrijf beroep doet op een tijdelijk ondersteuning op managementniveau, dan is de reden zeer vaak zeer specifiek en is de nood zeer hoog. Met andere woorden, klanten gaan op zoek naar Interim Managers die ervaring hebben in het zeer specifieke domein waar de problemen of de opportuniteiten zich bevinden.

Een klant zal zich enkel comfortabel voelen bij een Manager ad interim die de specifieke kennis al succesvol heeft toegepast tijdens vorige opdrachten, al dan niet op tijdelijke basis. De klant verwacht een zeer snelle Return On Investment (ROI). Een Interim Manager moet vaak binnen de twee weken aantoonbaar kunnen bewijzen dat de problematiek begrepen is en dat de noodzakelijke acties zullen volgen. Daarom is een zeer gerichte ervaring van erg groot belang. Een kandidaat die zich als ‘generalist’ profileert, zal het bijzonder moeilijk hebben om enerzijds de klant te overtuigen, en zal anderzijds tijd nodig hebben om de eerste resultaten te boeken. Die tijd hebben de klanten niet.

  1. Financieel

Een Interim Manager moet er zich van bewust zijn dat een niet-gewerkte dag een dag zonder inkomsten is. Natuurlijk is dat de evidentie zelve, maar het wordt minder voor de hand liggend als je weet dat er tussen verschillende opdrachten vaak enige tijd ligt alvorens die nieuwe uitdaging er komt. En heeft niet elke mens bovendien recht op een deugddoende, jaarlijkse vakantie?

Hou dus voor je eigen boekhouding rekening met een periode van pakweg drie maanden inactiviteit op jaarbasis. Een zelfstandige, tijdelijke manager moet met andere woorden een oorlogskas, een financiële buffer hebben van toch wel een kwartaal. Is dat (te) ruim gerekend? Misschien, maar het geeft je minstens een ‘ease of mind’.

  1. Mentaal

Zo mogelijk nog veel belangrijker dan punt 2 is het mentale aspect, dat zeker niet mag worden onderschat, ook al is er een financiële buffer. Elke Interim Manager komt op een bepaald moment wel eens ‘in between two missions’ terecht. Ook die situatie moet je aankunnen. Plots ga je immers van ‘belangrijk zijn’ naar een situatie waarin je dat niet meer bent. Gedaan met het krijgen van vragen, Je ontvangt geen e-mails meer, niemand vraagt om jouw advies,… Je komt terecht in een vorm van professioneel vacuüm.

Het is belangrijk je hiervan rekenschap te geven. Ook al houd je goed contact met je partners, de Interim Management kantoren en onderhoud je je eigen netwerk nog zo goed, een gevoel van leegte of zich nutteloos voelen, valt niet uit te sluiten. Dat is een mentale uitdaging die je niet mag onderschatten. Het is goed om vooraf al even bij deze mogelijke situatie stil te staan.

  1. Part of the gang of partypooper?

De dag dat je als Interim Manager bij een klant start, mag er terecht van worden uitgegaan dat er van deze laatste uit gezorgd zal worden voor een goede onboarding. Tegelijk is en blijft het een echter gegeven dat de opdracht van een Interimmanager niet steeds door alle belanghebbenden goed wordt begrepen, ook al is die goed gekaderd in de ogen van de bedrijfsleiding.

Velen zullen bij een Interim Manager meteen denken aan woorden zoals ‘DUUR’ en ‘PASSANT’. Dat zijn helaas onprettige situaties waar je als tijdelijke manager soms onterecht mee wordt geconfronteerd. Enerzijds verwacht het management van het bedrijf dus dat je de opdracht tot een goed einde zal brengen, terwijl anderen zich de vraag stellen wat je komt doen en er eerder voor zullen kiezen om niet mee te werken. En dan wordt het belang van het eerste punt, de ervaring en het in staat zijn om dankzij die ervaring zeer snel je stempel te kunnen drukken, alleen maar belangrijker. 

Een gouden raad is zeker, dat je als Interim Manager nooit deel mag gaan uitmaken van de interne politiek van een organisatie, hoe moeilijk dat dat soms ook is. Onthoud de uitspraak: “een Interim Manager heeft geen verleden maar ook geen toekomst binnen de organisatie van een opdrachtgever.” Voel je je onlosmakelijk verbonden met elke werkgever, neem je steeds afscheid met de tranen in de ogen… denk dan tweemaal na.

Conclusie

Misschien heb je bij het lezen van het voorgaande af en toe wel eens met de ogen geknipperd. Is deze bijdrage nu bedoeld als afschrikking? Nee, absoluut niet. Dit zijn enkel een aantal ervaringen uit de praktijk die ik graag meegeef om ontgoochelingen te vermijden. De overstap naar een leven als ‘tijdelijke specialist, op managementniveau’ dient goed te worden overwogen.

Toch zijn er ook vele mooie kanten aan het leven van een Interim Manager. Wie uit het goede hout is gesneden en bij elke opdracht een stevige ‘legacy’ nalaat, gaat een bijzonder zonnige en leuke toekomst tegemoet.

Heb je een mening over deze bijdrage, of vragen over interim management, neem dan zeker contact op.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs